Porady

Badanie satysfakcji pracowników

6 min czytania

Satysfakcja pracownika jest kluczowa dla jego zaangażowania w wykonywane obowiązki. Co więcej, przekłada się ona na sposób reprezentowania firmy i na relacje w zespole. Warto więc poświęcić czas na poznanie opinii i sugestii swoich pracowników. Jednak przelotne pytanie „jak Ci się u nas pracuje”? może nie wystarczyć. Dobrą praktyką jest badanie satysfakcji pracowników, które dostarczy Ci o wiele więcej danych do analizy.

14.09.2022

Spis treści: 

 1. Badanie satysfakcji pracowników za pomocą ankiety
 2. Przygotowanie ankiety satysfakcji pracownika
 3. Badanie satysfakcji pracowników – pytania, które warto zadać
 4. Podsumowanie

Streszczenie:

Ankieta satysfakcji pracownika ma na celu zidentyfikowanie problemów w firmie i znalezienie optymalnych rozwiązań. To ważne, ponieważ poziom zadowolenia z pracy przekłada się bezpośrednio na sposób reprezentowania firmy, atmosferę w zespole, a wreszcie produktywność. Czasami wystarczą niewielkie zmiany, by pokazać pracownikom, że liczysz się z ich zdaniem, a tym samym zminimalizować ryzyko wysokiej rotacji.

Badanie satysfakcji pracowników za pomocą ankiety

Badania satysfakcji pracowników służą lepszemu zrozumieniu potrzeb zatrudnionych w celu usprawnienia zarządzania firmą. Może ono dostarczyć pracodawcy cennych informacji o relacjach pomiędzy współpracownikami, poziomie motywacji pracowników, ale też logistyce czy sposobie egzekwowania obowiązków. Na podstawie analizy tych danych pracodawca może zidentyfikować problemy w firmie, lecz także otrzymać wskazówki, jakiego rodzaju rozwiązań oczekują pracownicy.  

Zwykle umożliwia się pracownikom wypełnienie takiego kwestionariusza anonimowo, dzięki czemu można liczyć na ich większą szczerość.

Ankieta może zamienić słabe punkty firmy w pozytywny wizerunkowo zabieg. W ten sposób nie tylko poznasz luki swojego biznesu, ale też pokażesz pracownikom, że ich zdanie ma dla Ciebie znaczenie.

Kiedy warto przeprowadzić ankietę satysfakcji pracowników?

Na poziom zadowolenia z pracy wpływa wiele czynników, dlatego badania satysfakcji pracowników przeprowadzane raz na kilka lat mogą dawać zafałszowany obraz obecnej sytuacji. Z kolei pracownicy zbyt często proszeni o wypełnienie formularza, mogą być sfrustrowani dodatkowym obowiązkiem. Badania satysfakcji pracowników należy traktować jako narzędzie, pomocne do ewaluacji znaczących zmian. Warto przeprowadzać je, np. parę miesięcy po zatrudnieniu nowego kierownika, wprowadzeniu nowych godzin pracy czy przyznaniu podwyżek. Dodatkowo, regularne badanie satysfakcji pracowników może być uzupełnione o skrzynkę na sugestie, do której pracownicy na bieżąco wrzucają swoje uwagi czy dostępny w dowolnym momencie formularz online.

Przygotowanie ankiety satysfakcji pracownika

Jak przygotować ankietę satysfakcji pracownika, aby uniknąć powierzchownych odpowiedzi?

Badanie satysfakcji pracownika jest często traktowane zarówno przez pracodawcę, jak i pracowników jako kolejna pozycja na liście obowiązków do jak najszybszego odhaczenia. Pracownicy potrafią wyczuć zaangażowanie pracodawcy w poznanie ich prawdziwych odczuć związanych z miejscem pracy. Jeśli więc pracodawca nie wykaże się entuzjazmem, to i pracownicy prawdopodobnie wypełnią ankietę bez głębszej refleksji.    

Przede wszystkim, ankieta satysfakcji pracownika powinna być częścią rzeczywistej polityki otwartych drzwi. Jeżeli pracownicy czują, że na co dzień kadra zarządzająca nie liczy się z ich zdaniem, trudno im będzie uwierzyć w autentyczność ankiety. Zupełnie inaczej podejdą do niej natomiast, jeśli po poprzednim badaniu zauważyli poprawę w sugerowanych obszarach.

Badanie satysfakcji pracowników – pytania, które warto zadać

Na ogólne zadowolenie z pracy składają się:

 • styl organizacji pracy,
 • komfort pracy,
 • wynagrodzenie odpowiednie do wykonywanej pracy,
 • skuteczność komunikacji z przełożonymi, a także z pozostałymi członkami zespołu,
 • indywidualne podejście i elastyczność w sposobie wykonywania obowiązków,
 • prospekty rozwoju kariery,
 • poczucie wpływu na funkcjonowanie firmy.
W badaniu satysfakcji pracowników możesz zawrzeć wszystkie te obszary lub skupić się na kwestiach, które uważasz za najważniejsze w danym momencie.  

Zadaniem osoby opracowującej kwestionariusz jest znalezienie balansu pomiędzy zaangażowaniem pracownika, a jednocześnie ułatwieniem mu zadania. Jeśli ankieta będzie składała się z samych otwartych pytań, pracownik szybko może poczuć się znużony. Natomiast zamieszczenie wyłącznie pytań zamkniętych mogą nie dać mu szansy na wypowiedzenie się i sformułowanie swoich pomysłów na ulepszenie obecnej sytuacji.

Tam, gdzie to możliwe, pytania powinny pozwalać na bardziej zróżnicowaną odpowiedź, niż tak lub nie. Często w tym celu stosuje się pięciostopniową skalę (zdecydowanie się zgadzam, raczej się zgadzam, nie mam zdania, raczej się nie zgadzam, zdecydowanie się nie zgadzam).

Pracodawco, poszukujesz pracowników? Opublikuj ogłoszenie o pracę w Pracuj.pl

Badanie satysfakcji pracowników – przykładowy kwestionariusz:

Pytania zamknięte:

 •     Czy masz poczucie, że kierownictwo w wystarczającym stopniu liczy się z Twoim zdaniem?
 •     Czy chętnie udałbyś się po radę do swojego przełożonego?
 •     A do pozostałych członków zespołu?
 •     Czy uważasz, że zarabiasz wystarczająco, by być usatysfakcjonowany z pracy?
 •     Czy Twoje obowiązki i sposób ich realizacji są dla Ciebie zawsze jasne?  
 •     Czy uważasz, że nasza firma oferuje Ci możliwości rozwoju kariery?
 •     Czy praca w naszej firmie pozwala Ci zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym?
 •     Czy w Twojej opinii zasady awansu w naszej firmie są precyzyjnie określone i uczciwe?
 •     Czy poleciłbyś naszą firmę szukającemu pracy znajomemu?
 •     Czy zamierzasz pracować w naszej firmie w ciągu 5 najbliższych lat?

 Pytania otwarte:

 •     O jakim problemie kierownictwo nie wie lub nie poświęca mu wystarczającej uwagi?
 •     Gdybyś to Ty był kierownikiem, jakie 3 zmiany wprowadziłbyś jako pierwsze?
 •     Co sprawiłoby, że pracowałoby Ci się lepiej?
 •     Co kierownictwo może zrobić, by relacje między współpracownikami układały się jak najlepiej?
 •     Co kierownictwo może zrobić, by wesprzeć Twój rozwój zawodowy?
 •     Co kierownictwo może zrobić, by ułatwić Ci wykonywanie obowiązków na Twoim stanowisku?

Podsumowując

W celu poznania obszarów w zarządzaniu firmą, które wymagają poprawy, warto przeprowadzić badanie satysfakcji pracownika. Ankieta taka nie tylko pokazuje, że dbasz o potrzeby pracowników, ale też pozwala kierownictwu na zwiększenie produktywności, poprawienie relacji w zespole i obniżenie rotacji. Ważne jednak, żeby po przeanalizowaniu danych wyciągnąć wnioski i wprowadzić w życie słuszne sugestie.   

50% rabatu na pierwsze ogłoszenie o pracę

Czytaj również

Nagroda jubileuszowa – kiedy pracodawca musi ją przyznać?

5 min czytania

Mikrozarządzanie, czyli ile kontroli rzeczywiście musisz mieć?

6 min czytania

Pracownicy 50+

7 min czytania