Wskazówki

Budowanie zespołu bez tajemnic, czyli jak zjednoczyć grupę pracowników wokół wspólnego celu

6 min czytania

Niekończące się pasmo sukcesów grupowych – czy nie o tym marzysz jako lider? Budowanie zespołu to prawdziwe wyzwanie, ale gra jest warta świeczki! W końcu zgrana i efektywna grupa pracowników ukierunkowana na wspólny cel, to klucz do sukcesu każdej firmy. Poznaj etapy budowania zespołu, który będzie pracował wydajnie i z łatwością osiągnie swoje cele.

Z artykułu dowiesz się:

 1.     Jakimi cechami wyróżnia się zgrana grupa pracowników?
 2.     Jakie funkcje w zgranym zespole pełnią poszczególni pracownicy?
 3.     Jak budować zaufanie w zespole?

Chcesz dowiedzieć się, jak zbudować zgrany zespół pracowniczy? Jak poszerzać zespół, aby nowe osoby dobrze odnajdywały się w konkretnych rolach? Poznaj fundamenty budowania zespołu, który będzie w stanie sprostać wyzwaniom w Twojej firmie.

Budowanie zespołu pracowniczego – cechy efektywnej grupy

Czym tak właściwie jest zespół? Najprościej mówiąc, jest to grupa ludzi powiązana różnymi relacjami – formalnymi lub nieformalnymi. Jej cechą jest wykonywanie konkretnych zadań i dążenie do wspólnego celu. Ta definicja nie odnosi się wyłącznie do pracowników, ale na jej przykładzie wyraźnie widać cechy zgranego zespołu. Pamiętaj więc, że Twoi pracownicy powinni tworzyć grupę, którą będzie charakteryzować:

 • wspólny cel – integruje wszystkich członków grupy i jest jednakowo ważny dla każdego z nich;
 • plan działania – koncepcja pracy; składają się na niego ustalony przez Ciebie harmonogram działań oraz szeroka wizja przyszłości;
 • wspólny język – członkowie grupy posiadają konkretny, zrozumiały dla wszystkich kod komunikacyjny; pamiętaj, że jeśli ustalacie jakieś zwroty czy skróty nieznane dla ogółu, Twoim zadaniem jest poinformować o nich wszystkich nowych członków grupy;
 • ustalone reguły – konkretne, przyjęte przez wszystkich zasady codziennego działania,
 • określone procedury decyzyjne – ustalone zasady podejmowania wspólnych decyzji (np. przez głosowanie),
 • jasny podział ról – każdy członek zespołu zna swoją funkcję i zakres obowiązków oraz role pozostałych członków zespołu .

Jak zbudować zespół – różne role, wspólny cel

Twoim zadaniem jest budowanie zespołu tak, aby tworzyli go pracownicy wyróżniający się konkretnymi umiejętnościami. Najlepiej, jeśli będą one u każdego inne. W ten sposób zyskasz pewność, że wszystkie funkcje potrzebne w zespole będą pełnione przez odpowiednie osoby. To świetna wskazówka, jeśli akurat zastanawiasz się, jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną i jakich cech szukać w potencjalnym pracowniku.

Fundamenty budowania zespołu opierają się na jasnym podziale ról w zespole w zgodzie ze zdolnościami i charakterem każdej z osób. Według teorii Belbina w skutecznym zespole występują następujące role:

 • lokomotywa – strateg, ambitny, z wysoką potrzebą osiągnięć, odważny; bywa impulsywny i niecierpliwy;
 • realizator – dobrze czuje się w wykonywaniu poleceń powierzonych mu przez innych, dobrze organizuje pracę; miewa problemy z akceptowaniem zmian i nowości;
 • perfekcjonista – skrupulatny i terminowy; czasami zbyt małostkowy;
 • koordynator – dominuje, porządkuje cele i motywuje innych; przez niektórych może być postrzegany jako manipulator;
 • dusza zespołu – buduje dobrą atmosferę, jest lojalny; zwykle nie potrafi podejmować ważnych decyzji;
 • łącznik – dobry negocjator, ambasador zespołu; niekiedy szybko traci zapał
 • kreator – kreatywny, szuka nieszablonowych rozwiązań; miewa problemy z komunikacją z innymi członkami zespołu;
 • krytyk – wnikliwy, z umysłem analitycznym i umiejętnością kalkulacji; ma niski poziom empatii;
 • specjalista – ma dużą wiedzę i doświadczenie w swojej dziedzinie, jest samodzielny; niezbyt interesuje się innymi ludźmi i ich rolą w grupie.

Każdy pracownik odgrywa jedną lub kilka ról. Obserwuj zachowanie kandydata w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, a następnie zastanów się, w której z ról by się sprawdził. Taka droga wyboru pomoże Ci zbudować zespół, który szybko przejdzie do efektywnego działania.

Jeżeli obecnie szukasz nowych członków do rozwijającego się zespołu – sprawdź ofertę Pracuj.pl dla Firm i opublikuj ogłoszenie

Etapy tworzenia zespołu – od obcych sobie ludzi do zgranej grupy

Budowanie dobrych relacji w zespole jest związane z jego przejściem przez kilka etapów – jest to widoczne szczególnie przy tworzeniu nowego zespołu, ale także przy rozbudowie istniejącego. W każdej z faz niezwykle istotna jest Twoja rola. Jako lider podejmuj takie działania, które pomogą całemu zespołowi przejść do ostatniego etapu – czyli osiągnięcia wcześniej zdefiniowanego celu, bez częstych zmian w składzie. Pamiętaj, że w tym kontekście ważne jest przeprowadzanie z członkami grupy rozmowy podsumowującej, niekoniecznie tylko po okresie próbnym. Częste oceny pozwalają pracownikowi dowiedzieć się, co robi dobrze, a co źle i efektywniej pracować przy projekcie. Poznaj etapy budowania zespołu, aby dobrze reagować na ewentualne trudności.

 •     Formowanie grupy – nowo zatrudnieni pracownicy powiększają zespół i stają się jego ważną częścią. Na tym etapie dużo zależy od Ciebie – ponieważ to Ty masz wizję rozwoju zespołu w przyszłości. Szybko rozwiewaj ewentualne wątpliwości, załagodź niepokoje i lęki poprzez jasne określenie celu, zadań i ról. Regularnie dawaj pracownikom, szczególnie nowym, informacje zwrotne na temat wykonywanych przez nich zadań.
 •     Konfrontacje – wśród pracowników, którzy pochodzą z różnych środowisk i mają różne doświadczenie, mogą się pojawić konflikty. Twoją rolą jest łagodzenie ich poprzez wprowadzenie skutecznego sposobu komunikacji, współpracy i integracji.
 •     Efektywne działanie – w tej fazie zespół entuzjastycznie podchodzi do zadań, a cel staje się coraz bardziej osiągalny. Pracownicy motywują się wzajemnie i w pełni prezentują swoje możliwości. Jeśli Twój zespół dotarł do tego etapu, możesz być z siebie zadowolony! Kontroluj stale jego pracę, płynnie wyznaczaj nowe zadania i wspieraj wszystkich swoją wiedzą i doświadczeniem.

Budowanie zespołu – podsumowanie

Wiesz już sporo na temat tego, jak zbudować zespół, który osiągnie wyznaczony cel. Dowiedziałeś się, że potrzebujecie wspólnego języka, dobrej komunikacji i jasno określonych funkcji wszystkich pracowników. Poznałeś role, które jako lider wyznaczasz, aby grupa pracowników działała efektywnie pod każdym względem. Wiesz też, że każda firma podczas budowania zespołu przechodzi przez 3 etapy – i co najważniejsze, wiesz jak wspomagać swój zespół w każdym z nich.

Pamiętaj, że sukces budowania zespołu to nie tylko osiągnięty cel. Zwróć uwagę także na atmosferę w zespole, poczucie przynależności poszczególnych członków, ich zaangażowanie w pracę i skuteczną komunikację. Jeśli wśród Twoich pracowników to wszystko występuje na wysokim poziomie – możesz być dumny z siebie jako lidera!

50% rabatu na pierwsze ogłoszenie o pracę

Czytaj również

Romans w pracy - jakie konsekwencje mogą zostać wyciągnięte?

8 min czytania

Ergonomia pracy – przewodnik pracodawcy

5 min czytania

Gospodarka 4.0. na rynku pracy

5 min czytania