Porady

Cechy dobrego szefa – sprawdź, jak być perfekcyjnym liderem i kierownikiem zespołu

9 min czytania

Będąc szefem, z pewnością zdajesz sobie sprawę, że Twoje kompetencje i umiejętności kierownicze znacząco wpływają na postawę pracowników i wyniki firmy. Aby efektywnie prowadzić zespół i osiągać sukcesy, potrzebne są odpowiednie cechy lidera. Poznaj 12 wyróżników dobrego szefa i sprawdź, jak je wykształcić u siebie.

10.11.2021

Z artykułu dowiesz się:

  • jakie są cechy dobrego szefa?
  • co jest ważniejsze w pracy szefa – wiedza czy doświadczenie?
  • jaką rolę w zarządzaniu pełni komunikacja z pracownikiem?
  • jak efektywnie zarządzać zespołem?

Streszczenie:

Uznany psycholog, Daniel Goleman, wyróżnia 12 cech szefa doskonałego. Empatyczność, optymizm, kontrolowanie emocji i bycie elastycznym to jedne z nich. Wszystkie cechy lidera możesz u siebie poprawić. Warto nad nimi popracować, aby wzmocnić swój autorytet szefa.

Cechy dobrego szefa firmy – najważniejsze umiejętności skutecznego przywódcy firmy

Szef to osoba, która zarządza określonymi pracownikami. Aby poradzić sobie z różnymi temperamentami i charakterami pracowników, a także konstruktywnie wykorzystywać ich potencjał, warto rozwijać w sobie cechy przywódcy. Światowej sławy psycholog Daniel Goleman wyróżnia aż 12 aspektów, które świadczą o szefie doskonałym. Sprawdź, jakie są cechy dobrego szefa według Golemana.

1. Kontroluj swoje emocje

Panowanie nad emocjami i niedopuszczanie do tego, aby zawładnęły Tobą nawet w najbardziej stresujących sytuacjach, to jedna z kluczowych umiejętności perfekcyjnego przełożonego. Opanowanie i spokój to przydatne i cenione cechy lidera bez względu na region i krąg kulturowy. Obserwujący Cię zespół z pewnością je doceni. Dzięki temu zyskasz ich zaufanie, a co za tym idzie najprawdziwszy autorytet szefa. Zrównoważony lider zespołu nie tłumi potencjału swoich pracowników, a umożliwia im kreatywny rozwój.

2. Zadbaj o przejrzyste komunikaty

Twoje wymagania powinny być uporządkowane i precyzyjne, aby każdy pracownik wiedział, co ma robić i czego od niego oczekujesz. Jest to przykład cechy dobrego przywódcy, której wymagano już w czasach starożytnych od generałów wojsk. Jeśli w Twoje polecenia wkradnie się chaos, zespół może czuć się zdezorientowany i w efekcie zacznie pracować mniej efektywnie. Wzrośnie też poziom stresu wśród pracowników.

3. Optymistycznie podchodź do pracy i ludzi

Mocne strony lidera to nie tylko doskonała kontrola nad emocjami i klarowna komunikacja poleceń. Te dwie cechy lidera są ważne, ale warto pamiętać, że pozytywne podejście do życia jest zaraźliwe – zasada ta działa również w środowisku pracy.

Jeśli więc Twoi pracownicy będą widzieć, że skupiasz się na pozytywnych aspektach każdej sytuacji, zamiast koncentrować się na zagrożeniach i problemach, to sami przyjmą podobną postawę. Nie narzekaj, tylko działaj. Pamiętaj, że każda sytuacja – nawet ta pozornie problematyczna – jest okazją do podniesienia Twojego autorytetu w zespole, a także wzmocnienia motywacji pracowników.

Jako szef odpowiadasz za atmosferę, jaka dominuje w miejscu pracy. Dbając o swoich pracowników – ich pozytywne nastawienie do obowiązków, komfort fizyczny oraz równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym – sprawiasz, że są w stanie osiągać ważne cele biznesowe i przyczyniać się do rozwoju firmy. Wykształcenie u siebie tej cechy lidera przyniesie korzyści na wielu płaszczyznach.

4. Bądź elastyczny i otwarty na zmiany

Twoja zdolność adaptacji do pojawiających się zdarzeń jest kolejnym sposobem na zbudowanie zaufania, jakim obdarza Cię zespół. Co więcej, rutyna i powtarzalność niszczą potencjał Twoich pracowników, tłumią ich kreatywność i zamykają w schematach, które stopniowo prowadzą do znudzenia wykonywanymi zadaniami. Dlatego z zapałem podchodź do zmian i wykorzystuj je do rozwoju Twoich pracowników. Bądź elastyczny i odważny – to pomoże zbudować Twój autorytet szefa.

5. Bądź empatyczny

Empatia to kompetencja społeczna, która zdecydowanie wyróżnia dobrego lidera. Takie cechy przywódcy jak współczucie, umiejętność spojrzenia na daną sytuację z perspektywy członków zespołu oraz zdolność rozpoznania emocji panujących w pracy to fundament do efektywnej motywacji zatrudnianych ludzi. Dlaczego? Pracownik, który czuje się zrozumiany, chętniej angażuje się w swoje obowiązki i wykonuje je efektywniej. Empatia jest także przydatna podczas rozwiązywania potencjalnych konfliktów. Pamiętaj, że szef, który słucha pracowników, rozumie ich potrzeby i wyznawane wartości, wiele zyskuje w ich oczach. Korzyści płynące z tej cechy lidera bardzo szybko zauważysz.

6 . Bądź świadomy relacji społecznych w zespole

Jak być dobrym liderem bez znajomości relacji – sympatii oraz antypatii, które występują w zespole? Ta wiedza ułatwi Ci efektywne zarządzanie pracownikami. Więzy łączące poszczególnych pracowników to z jednej strony potencjał, a z drugiej zagrożenie. Dlatego planuj pracę zespołu nie tylko na podstawie kompetencji pracowników, ale także relacji występujących w zespole. Dzięki temu będziesz w stanie nie tylko ograniczyć konflikty wśród pracowników, ale także zwiększyć komfort pracy oraz jej jakość.

7. Umiejętnie wpływaj na pracowników

Wykształcenie u siebie tej cechy lidera jest kluczowe. Rozmawiając z pracownikami, dobieraj tak argumenty, aby trafiały nie tylko do Ciebie, ale także do nich. Buduj proste, jednoznaczne komunikaty oraz dbaj o argumentację dopasowaną do rozmówcy. Bierz pod uwagę wiek, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz osobowość pracownika, z którym rozmawiasz. Przemawiając do całego zespołu, stosuj różnorodną argumentację, aby każda osoba znalazła powód przemawiający właśnie do niej. Dzięki temu pracownicy będą popierać Twoje projekty i pomysły.

8. Bądź mentorem dla swoich pracowników

Dobry szef daje konstruktywną informację zwrotną i wspiera pracowników w osiąganiu ich celów. Nie rozwiązuje problemów za podległe mu osoby, lecz zadaje właściwe pytania, aby pracownicy sami znaleźli rozwiązanie swoich problemów. Jest przewodnikiem, który naprowadza swoich pracowników i starannie kontroluje ich rozwój zawodowy. Bez tej cechy przywódcy nawet dużych firm miewają problemy z utrzymaniem motywacji swoich zespołów. Twoi pracownicy powinni czuć, że autentycznie zależy Ci na ich sukcesie i rozwoju. Dlatego dawaj im wiarygodne sygnały, udowadniające Twoją troskę o zespół.

9. Zarządzaj konfliktami

W środowisku, w którym współpracuje ze sobą wiele osób, łatwo o konflikt. Dobry szef, kierownik lub manager potrafi wyciszyć spory i ograniczyć ich negatywne skutki. Wykorzystaj konflikt do zbudowania nowego, skuteczniejszego rozwiązania. Sięgnij do cechy lidera, którą opisywaliśmy w punkcie piątym: empatii. Bazując na niej, spójrz na sytuację z różnych perspektyw, aby wskazać pracownikom drogę do osiągnięcia kompromisu. Staraj się nie rozwiązywać konfliktu za zespół. Bądź przewodnikiem – pokaż pracownikom sposoby radzenia sobie w takich sytuacjach. Dzięki temu z kolejnymi sporami uporają się sami.

10. Inspiruj i zachęcaj do działania

Pokaż swoim pracownikom, że ich praca jest ekscytująca. Doceniaj kreatywne pomysły, jednocześnie wykorzystując swoją charyzmę – to właśnie dzięki niej możesz poprowadzić zespół naprawdę daleko. Ludzie lubią podążać za liderem, którego pozytywny wizerunek skłania do zaangażowania i motywuje do pracy.

11. Daj przykład, jak pracować zespołowo

Umiejętność pracy zespołowej to jedna z kompetencji, których pracodawcy często oczekują od swoich podwładnych. Jeżeli zastanawiasz się, jak być dobrym liderem w pracy, daj przykład pracownikom i pokaż, że praca zespołowa przynosi firmie znacznie lepsze efekty niż praca indywidualna.

12. Odważnie mów o emocjach

Przejdźmy do ostatniej cechy lidera: samoświadomości emocjonalnej. Umiejętność rozpoznania i nazywania własnych emocji sprzyja samokontroli, a także niweluje ryzyko reagowania w afekcie. Co ciekawe, jeśli będziesz otwarcie mówić o swoich uczuciach, staniesz się dla pracowników bardziej wiarygodny, co pomoże Ci umocnić autorytet szefa.

Wiedza czy doświadczenie – która cecha lidera jest ważniejsza?

Czy dobry szef musi mieć obszerną wiedzę o branży, w której działa jego firma? A może ważniejsze jest doświadczenie w pracy z ludźmi i umiejętności zarządzania? Cechy dobrego szefa powinny uwzględniać zarówno wiedzę, jak i doświadczenie w zarządzaniu. Pamiętaj jednak, że nikt nie jest nieomylny. Bądź otwarty na wskazówki i sugestie pracowników. Może okazać się, że np. któryś z członków Twojego zespołu uczestniczył w ciekawym kursie, z którego wyniósł cenną wiedzę. Pokora i umiejętność przyznania się do błędów budują autorytet szefa, nie psują. Pozwól sobie na błędy i zawsze pamiętaj o cechach skutecznego lidera, a zbudujesz zaangażowany i zmotywowany do pracy zespół.

Cechy lidera – podsumowanie

Przedstawiliśmy Ci cechy przywódcy, które mogą sprawić, że zespół zacznie patrzeć na Ciebie nie tylko jak na swojego zwierzchnika, ale także mentora i charyzmatycznego lidera. Dzięki temu będzie chętniej wykonywać Twoje polecenia, efektywniej pracować, a także popierać Twoje pomysły. Aby tak się stało, stale kontroluj swoje emocje – nie dopuszczaj, aby miały wpływ na Twoje zachowanie czy decyzje. Motywuj swoich podwładnych własnym optymizmem, uwzględniaj ich potrzeby. Nie wyręczaj zespołu, a jedynie ukierunkuj jego działania, aby przynosiły oczekiwane efekty. Obserwuj pracę zespołu, aby wiedzieć, w którym momencie wkroczyć.

Jako skuteczny i mądry szef musisz zdecydować, kiedy interweniować, a kiedy pozostać świadkiem działań pracowników. Pozwalaj im na pomyłki, dawaj szansę na samodzielne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. W ten sposób Twój zespół stanie się silną i skuteczną grupą profesjonalistów, których nie trzeba stale nadzorować. Okaż zaufanie – Twoi pracownicy z pewnością to docenią i postarają się stanąć na wysokości zadania. Wzmocnisz tym samym samodzielność zespołu i zbudujesz wiarę pracowników we własne kompetencje.

50% rabatu na pierwsze ogłoszenie o pracę

Czytaj również

Nagroda jubileuszowa – kiedy pracodawca musi ją przyznać?

5 min czytania

Mikrozarządzanie, czyli ile kontroli rzeczywiście musisz mieć?

6 min czytania

Pracownicy 50+

7 min czytania