PORADA

Co zrobić gdy pracownik nie chce wykonać polecenia?

4 min czytania

Twój pracownik stawia jawny opór – odmawia wykonania polecenia. A może podjął się zadania, jednak czas ucieka, a wyników nie widać? Podpowiadamy, jak radzić sobie z nieposłusznym pracownikiem. Co zrobić gdy pracownik nie chce wykonać polecenia?

24.06.2021

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zadania pracownik musi wykonać obowiązkowo?

Pracownik ma obowiązek wykonać zadanie, jeśli wynika ono z zawartej umowy o zatrudnieniu (art. 100 Kodeksu Pracy) oraz nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

Istnieje jeden wyjątek w Kodeksie Pracy. W uzasadnionych przypadkach możesz powierzyć pracownikowi inną pracę, niż wynika to z umowy o jego zatrudnieniu, jeśli:

  • czas wykonywania tego zadania nie przekracza trzech miesięcy w roku kalendarzowym,
  • pracownik ma kwalifikacje lub umiejętności niezbędnego do wykonania zadania
  • oraz zmiana zakresu obowiązków nie spowoduje obniżenia wynagrodzenia pracownika.

Kiedy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracodawcy?

Zgodnie z artykułem 210 Kodeksu Pracy pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego, jeśli:

  • warunki pracy są niezgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, co powoduje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika,
  • gdy świadczona przez niego praca stwarza niebezpieczeństwo dla innych osób,
  • jeśli polecenie jest sprzeczne z obowiązującym prawem.

W powyższych sytuacjach pracownik ma prawo nie wykonać polecenia służbowego, jednak musi niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie swojego przełożonego.

Co zrobić gdy pracownik nie chce wykonać polecenia?

Zanim zaczniesz wyciągać konsekwencje, zapytaj pracownika, z jakiego powodu odmawia wykonania polecenia. Być może nie wynika to z jego złej woli, ale np. nadmiaru obowiązków, braku wiedzy lub umiejętności.

Jeśli pracownik pierwszy raz ma wykonać zadanie, to może badać się popełnienia błędu. Niektórzy pracownicy mogą mieć opory przed powiedzeniem szefowi, że czegoś nie potrafią lub że się boją. W efekcie unikają wykonania zadania, a Ty o tym nie wiesz.

Jednak jeśli pracownik nie miał konkretnego powodu, aby nie wykonać Twojego polecenia, to zgodnie z art. 108 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu pracy masz do dyspozycji w zależności od skali przewinienia:

  • upomnienie,
  • karę porządkową,
  • bądź naganę.

Warto zacząć od najmniej dotkliwej „kary”, a te bardziej dotkliwe stosować wtedy, gdy problem się powtarza. Konsekwencje dla pracownika powinny być proporcjonalne i adekwatne do skali przewinienia oraz jego podejścia do problemu. Każde takie zajście powinno być rozpatrywane odrębnie. Spradź, jak przeprowadzić trudną rozmowę z pracownikiem oraz jak skutecznie wydawać polecenia.

Jeśli pracownik regularnie odmawia wykonywania poleceń, masz prawo rozwiązać umowę o jego zatrudnieniu. Należy mieć jednak ku temu solidne podstawy, bo rozżalony pracownik może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Wtedy ostateczną opinię wydaje już niezależny organ.

Podsumowanie

Co zrobić gdy pracownik nie chce wykonać polecenia? Pracownik ma obowiązek wykonywać polecania szefa, jeśli są one zawarte w umowie o jego zatrudnieniu. Wyjątkiem jest praca niezgodna z prawem, zagrażająca życiu albo zdrowiu pracownika lub stwarzająca niebezpieczeństwo dla innych osób. Zdarza się, że pracownik ma dobre intencje, a mimo to zwleka lub nie wykonuje zadania, ponieważ boi się popełnienia błędu. Może też nie „wyrabiać się” z zadaniami. Dlatego zanim wyciągniesz konsekwencje, dopytaj pracownika, dlaczego nie wykonał Twojego polecenia. Czasami sama rozmowa z szefem działa mobilizująco na pracownika. Jeśli jednak sytuacja powtarza się, możesz skorzystać nie tylko z upomnienia, ale także: nagany, kary porządkowej czy, w skrajnych przypadkach, rozwiązania umowy o zatrudnieniu pracownika.

Szukasz Pracownika? Znajdziesz go na Pracuj.pl

Czytaj również

Pracownik nie poinformował o nieobecności – Jakie konsekwencje możesz wyciągnąć?

6 min czytania

Zatrudnienie pracownika dokumenty. Komplet dokumentów dla nowego pracownika

8 min czytania

Czy można odmówić urlopu na żądanie?

7 min czytania
[^[email protected]]
[^[email protected]]
[^[email protected]]
[^[email protected]]