Porady prawne

Dodatek za godziny nocne w 2023 roku

5 min czytania

Prawo pracy przewiduje sytuacje, w których pracownikowi przysługuje dodatek do wypłaty. Należą do nich nadgodziny, zmiana przypadająca w niedziele i święta, a także w porze nocnej. Dowiedz się, jakie godziny zaliczają się do tej pory i ile wynosi dodatek za godziny nocne.

30.12.2022

Spis treści:

 1. Dodatek za godziny nocne – kiedy się należy?
 2. Ile wynosi dodatek za godziny nocne?
 3. Jak obliczyć dodatek?
 4. Dodatek za godziny nocne a minimalne wynagrodzenie – co trzeba wiedzieć?
 5. Podsumowanie

 

Streszczenie:

Kodeks pracy daje pracodawcy możliwość wyboru, które godziny pomiędzy 21.00 a 7.00 są uznawane w danej firmie za porę nocną. Musi ich być jednak przynajmniej 8. Pracodawca powinien wskazać, który przedział uznaje się za porę nocną w dokumentach wewnątrzzakładowych lub umowie o pracę. Za każdą godzinę przepracowaną w tym przedziale czasowym, należy się pracownikowi dodatek za godziny nocne. Wynosi on 20% minimalnego wynagrodzenia i przysługuje pracownikowi, nawet jeśli otrzymał już za te same godziny premię za nadgodziny. Nie jest też istotne, czy pracownik jest zatrudniony na stałe w godzinach nocnych, czy wykonywał swoje obowiązki o tej porze tylko w drodze wyjątku.

Dodatek za godziny nocne – kiedy się należy?

Zgodnie z art. 151(7) §1 k.p. pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godziną 21.00 a 7.00.

Pracodawca może dookreślić przedział godzin pracy kwalifikowanych jako praca w porze nocnej w:

 • układzie zbiorowym pracy,
 • regulaminie pracy,
 • obwieszczeniu,
 • umowie o pracę.

Natomiast za pracownika nocnego uważa się osobę, która:

 • pracuje co najmniej przez 3 godziny w porze nocnej w każdej dobie pracy lub
 • przynajmniej 1/4 jego czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

Co ważne, dodatek za godziny nocne należy się każdemu pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej niezależnie, czy wykonuje ją stale, czy jedynie okazjonalnie.

Ile wynosi dodatek za godziny nocne?

Za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w godzinach nocnych w wysokości nie mniejszej niż 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak obliczyć dodatek?

Aby ustalić, ile wynosi dodatek za godziny nocne, należy:

 1. podzielić kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. W 2023 roku jest to 3.490 zł brutto w pierwszym półroczu i 3.600 zł brutto od 1 lipca;
 2. pomnożyć uzyskaną kwotę przez 0,2.

Co istotne, dodatek za pracę w godzinach nocnych nie może być wypłacany według uśrednionej stawki. Oznacza to, że w każdym miesiącu trzeba wyliczyć dokładną wysokość stawki godzinowej w oparciu o rzeczywiście przepracowane przez zatrudnionego godziny.

Wyjątkiem są pracownicy stale wykonujący swoje zadania w porze nocnej poza zakładem pracy. W takim przypadku można rozliczać się w ramach ryczałtu. Pracodawca ma wtedy możliwość wypłacania dodatku za pracę nocną na podstawie przewidywanej liczby godzin pracy w porze nocnej, uważając, by nie były one zaniżone.

Zatrudniasz pracowników? Dodaj ogłoszenie na Pracuj.pl i skorzystaj z promocyjnych cen ogłoszeń dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dodatek za godziny nocne a minimalne wynagrodzenie – co trzeba wiedzieć?

Dodatek za pracę w godzinach nocnych nie jest wliczany do minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Warto też pamiętać, że dodatek za godziny nocne jest wypłacany niezależnie od dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Natomiast osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie nie trzeba wypłacać dodatku za pracę w godzinach nocnych.

Podsumowanie

Przepisy definiują porę nocną jako wybranych przez pracodawcę 8 godzin pomiędzy godziną 21.00 a 7.00. Zapis o dokładnych godzinach uważanych za porę nocną w danej firmie powinien się znaleźć w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy, obwieszczeniu albo umowie o pracę. Dodatek za godziny nocne w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za każdą przepracowaną w nocy godzinę, przysługuje pracownikowi bez względu na to, czy jest zatrudniony na nocną zmianę na stałe, czy tylko sporadycznie. Dodatek za pracę w godzinach nocnych nie może być wliczany do minimalnego wynagrodzenia. Co więcej, wypłaca się go, nawet jeśli pracownik otrzymał już premię za przepracowane w porze nocnej godziny z tytułu ​nadgodzin.

 

Artykuł został przygotowany we współpracy z radcą prawnym z Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.
Wojewódka i Wspólnicy Kancelaria Prawna


Treść artykułu została zamieszczona jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi ani nie może zastąpić profesjonalnej porady prawnej. Wszystkie artykuły są aktualne jedynie w dniu ich opracowania. Należy zauważyć, że tego typu informacje szybko mogą stać się nieaktualne. Nie należy podejmować jakichkolwiek działań na podstawie informacji umieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniego zasięgnięcia porady prawnej.

50% rabatu na pierwsze ogłoszenie o pracę

Czytaj również

< 1 min czytania

Praca zdalna w 2023

12 min czytania

Miejsce wykonywania pracy w ogłoszeniu i umowie o pracę

6 min czytania