Porady

Dofinansowanie do okularów

6 min czytania

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej. W jej zakres wchodzą nie tylko lekarskie badania wstępne, okresowe czy kontrolne, lecz również dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych. Dowiedz się, kiedy pracodawca musi zapłacić za okulary pracownika i czy taki koszt można odpisać od podatku.

14.09.2022

Spis treści:

 1. Refundacja okularów przez pracodawcę – warunki
 2. Dofinansowanie do okularów – podstawa prawna
 3. Dofinansowanie do zakupu okularów przez pracodawcę – podatek
 4. Podsumowanie

Streszczenie:

Pracownikowi może przysługiwać dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych. Warunkiem jest poświadczona oświadczeniem lekarskim konieczność ich używania w pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Co więcej, pracownik powinien spędzać przed komputerem co najmniej cztery godzinny dziennie w ciągu jednego dnia pracy. Należy też posiadać fakturę za zakup szkieł. W wewnętrznym regulaminie w danym zakładzie pracy, pracodawca może uściślić, do jakiej kwoty pokryje koszt optyka, a także, w jakim terminie wypłaci pracownikowi należność. Przepisy nie precyzują, co ile lat pracownik może wnioskować o dofinansowanie okularów, dlatego tu również decydują wewnętrzne ustalenia w firmie lub zalecenie lekarskie odnośnie konkretnego członka zespołu. O refundację okularów nie mogą ubiegać się zatrudnieni, którzy mają podpisaną umowę zlecenie czy o dzieło.   

Refundacja okularów przez pracodawcę – warunki

Dofinansowanie do okularów korekcyjnych przez zakład pracy przysługuje wyłącznie pracownikom pracującym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Powinni oni korzystać z nich przez przynajmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, czyli cztery godziny.  

Z tego powodu w skierowaniu do okulisty powinna być zawarta informacja, że pracownik spędza przed komputerem co najmniej 4 godziny dziennie. Taki dopisek pozwoli lekarzowi zdecydować, czy używanie okularów korekcyjnych jest konieczne.

Dofinansowanie do okularów – podstawa prawna

Obowiązek zapewnienia refundacji okularów wiąże się z przepisami dotyczącymi higieny pracy.

O konieczności dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed działaniem szkodliwych dla zdrowia czynników środowiska pracy, mówi Kodeks pracy. Dofinansowanie do okularów reguluje także rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku.

Podstawą do dofinansowania do okularów nie jest umowa zlecenie ani umowa o dzieło.

Warto mieć na uwadze, że stosowne przepisy pochodzą z lat dziewięćdziesiątych, a zatem wspominają wyłącznie o ekranach komputerów stacjonarnych. W środowisku prawnym uznaje się jednak, że dofinansowanie do okularów w pracy przysługuje również tym, którzy pracują przed laptopem, tabletem czy smartfonem.  

Nie ma natomiast przepisów, które stwierdzałyby:

 •   co ile przysługuje pracownikowi dofinansowanie do okularów,
 •   ile wynosi dofinansowanie do okularów,
 •   w jakim terminie należy wypłacić pracownikowi zwrot za zakupione okulary korekcyjne.  

Z tego powodu pracodawca może umieścić stosowne regulacje w wewnątrzzakładowym regulaminie. Z reguły badanie osób pracujących przy monitorach przeprowadza się co cztery lata, a zatem to wtedy pracownik może otrzymać nowe zaświadczenie o konieczności stosowania okularów korekcyjnych.

W dwóch przypadkach taki wydatek może być uzasadniony częściej. Są to:

 •   decyzja lekarza medycyny pracy w sprawie danego pracownika o konieczności badań w pilniejszym terminie,
 •     przekonanie pracownika, że praca przy komputerze nadwyrężyła jego wzrok, chociaż termin ważności poprzednich badań okresowych jeszcze nie upłynął.  

Z kolei w przypadku maksymalnej kwoty zwrotu kosztów, warto zaznaczyć, czy pracodawca refunduje tylko szkła, czy także oprawki. Można na przykład ustalić, że dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych wraz z oprawkami przysługuje pracownikowi jedynie przy pierwszej recepcie, a w przypadku pogorszenia z czasem wzroku pracodawca opłaca same  nowe szkła. Nie zaszkodzi uściślić, czy dofinansowanie obejmuje soczewki kontaktowe. Jednak według prawa, pracodawca nie ma obowiązku opłacać pracownikowi soczewek kontaktowych.

Należy mieć na uwadze, że jeżeli kwota refundacji okularów będzie zbyt niska i uniemożliwi pracownikowi zakup szkieł, może on podać pracodawcę do sądu. W takim przypadku zatrudniony ma prawo ubiegać się już nie tylko o dofinansowanie zakupu okularów, ale też o odszkodowanie z powodu uszczerbku na zdrowiu.  

 Pracodawco, rekrutujesz pracowników?

Opublikuj ogłoszenie o pracę w Pracuj.pl

Dofinansowanie do zakupu okularów przez pracodawcę – podatek

Podstawą wypłacenia zwrotu za zakup okularów jest faktura wystawiona na imię i nazwisko pracownika. Taki koszt jest zwolniony od podatku dochodowego oraz oskładkowania ZUS.  

Warto pamiętać, że warunkiem odpisania od podatku zakupu okularów pracownika jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, informujące o potrzebie noszenia okularów.

Podatek trzeba będzie natomiast zapłacić, jeśli:

 •   pracownik samodzielnie uda się do okulisty, a następnie przedstawi pracodawcy fakturę za zakup okularów,
 •   gdy okulary korekcyjne zostaną zniszczone albo zgubione, w związku z czym pracownik wystąpi z wnioskiem o refundację naprawy czy zakupu nowych okularów.

Podsumowanie

Pracodawca zobowiązany jest refundować okulary korekcyjne pracownikowi, który wykonuje swoje obowiązki przed monitorem ekranowym. Konieczność ich noszenia musi być zalecona przez lekarza. Zwrot kosztów konieczny jest także, jeśli pracownikowi w związku z pracą pogorszył się wzrok i potrzebuje nowych szkieł. Nie trzeba wtedy jednak płacić za kolejne oprawki. Pracodawca powinien zawrzeć w regulaminie wewnątrzzakładowym informacje odnośnie maksymalnego progu, do którego pokryje koszty poniesione u optyka oraz w jakim terminie pracownikowi przysługuje refundacja. Warto dodatkowo ustalić, co ile lat pracownik ma prawo poprosić pracodawcę o dofinansowanie do okularów, chociaż lekarz medycyny pracy może zalecić indywidualne badania w innym terminie niż ustalony przez pracodawcę. Refundacja okularów przysługuje tylko tym zatrudnionym, którzy mają podpisaną umowę o pracę.   

Szukasz Pracownika? Znajdziesz go na Pracuj.pl

Czytaj również

Rozmowa roczna w pracy

6 min czytania

Szkolenie BHP wstępne i okresowe - czym się różnią?

5 min czytania

Jak przeprowadzić ocenę pracownika?

5 min czytania