Wskazówki

Expose szefa w 3 prostych krokach

8 min czytania

Szef to osoba, za którą zespół powinien podążać. Naturalny lider wie, jak sprawić, by ludzie go słuchali, jednak nie każdy ma wrodzony dar do zarządzania zespołem i skutecznego motywowania. Chcesz dowiedzieć się, jak sprawić, aby Twój zespół był zmotywowany i razem z Tobą rozwijał firmę w odpowiednim kierunku? Zacznij od skutecznego expose szefa!

Z artykułu dowiesz się:

 • Co to jest expose szefa?
 • Do czego może Ci się przydać?
 • W jakich sytuacjach warto je zastosować?
 • Co powinno zawierać dobrze przygotowane expose szefa?

Co to jest expose szefa?

Expose szefa to wystąpienie, w którym wskazujesz swoim podwładnym cele, priorytety, a także reguły pracy. Jest to również deklaracja wartości, oczekiwań oraz zasad, jakimi kierujesz się jako szef. To czas na to, abyś przedstawił się pracownikom, nawiązał z nimi dobre relacje, określił wizję rozwoju firmy, sprecyzował ponadprzeciętne oraz niedopuszczalne zachowania pracowników, a także odpowiedział na pytania zespołu w celu rozwiania wątpliwości związanych z ogłaszanymi zmianami.

Dlaczego powinieneś wygłosić expose?

Expose szefa to kontrakt między Tobą a Twoim zespołem. W każdej chwili obie strony mogą się do niego odwołać, np. rozwiązując konflikty. Expose szefa daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa. Po pierwsze, nikt nie będzie miał wątpliwości co do priorytetów i celów zespołu oraz wartości, jakie ceni przełożony. Po drugie, nie będzie żadnych niedomówień związanych z nagradzaniem i wyciąganiem konsekwencji. Jasno określając swoje oczekiwania, minimalizujesz późniejsze problemy z ich egzekwowaniem. Ważną rolą expose jest też budowanie Twojego wizerunku w oczach zespołu. Od tego wystąpienia może zależeć to, jak będziesz w przyszłości postrzegany przez swoich pracowników.

Kiedy stosować expose szefa?

Istnieje kilka sytuacji, w których zastosowanie expose szefa jest po prostu niezbędne:

1. Gdy stajesz na czele  zespołu – zastosuj expose szefa w sytuacji, gdy zaczynasz zarządzać nowo powstałym zespołem pracowników, jak również wtedy, gdy obejmujesz opiekę nad grupą, która pracuje ze sobą już od pewnego czasu. Zmiana przełożonego może skutkować niepewnością pracowników co do oczekiwać nowego szefa. W takiej sytuacji celem Twojego wystąpienia jest nawiązywanie relacji z podwładnymi oraz umożliwienie im poznania Cię. Dzięki temu proces zmian jest łatwiejszy.

2. Kiedy firma wprowadza znaczące zmiany w sposobie działania – zastosuj expose szefa, aby pracownicy czuli się bezpiecznie w nowych warunkach. Każda zmiana w firmie, zwłaszcza taka, która dotyczy sposobu działania pracowników (nowych zasad pracy, wymagań, priorytetów lub np. systemu motywacyjnego), wymaga poinformowania podwładnych.

3. Gdy odszedł z zespołu jeden lub kilku pracowników – expose ma za zadanie zbudować u pozostałych pracowników poczucie bezpieczeństwa. Takie przemówienie jest szczególnie ważne w przypadku redukcji zatrudnienia w firmie.

4. Gdy zatrudniałeś nowego pracownika – expose szefa pozwoli mu szybko zrozumieć zasady pracy w Twoim zespole – co jest dla Ciebie ważne i czego oczekujesz. Podczas takiego wystąpienia wspierasz asymilację nowego pracownika z zespołem i jednocześnie wskazujesz mu kierunek, w którym zmierza firma. Możesz wygłosić expose tylko do nowo zatrudnionych osób bądź do całego zespołu. Pojawienie się w zespole nowych pracowników to doskonała okazja, aby wieloletnim pracownikom przypomnieć Twoje oczekiwania oraz priorytety.

Co powinno zawierać expose szefa?

Aby stworzyć idealne expose szefa, powinieneś stosować się do kilku kluczowych zasad, które wpływają na postrzeganie Cię przez słuchaczy jako skutecznego lidera. Zasady te obejmują aspekty merytoryczne, retoryczne, a także psychologiczne.

1. Merytoryczne elementy expose szefa

Skuteczne merytorycznie expose szefa to takie, które zawiera następujące 4 elementy:

 • Przedstaw siebie – przedstaw krótko swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz opowiedz o drodze, którą przeszedłeś, aby objąć stanowisko lidera. Taki wstęp ma na celu wzbudzenie zaufania pracowników do Ciebie jako osoby, której polecenia będą wykonywać. W tej części powinieneś również wyjaśnić powód wygłoszenia expose. Powiedz, o czym będziesz mówił, aby pracownicy wiedzieli, czego się spodziewać.
 • Określ wartości, którymi kierujesz się w pracy, a także przedstaw cele, jakie chcesz postawić przed zespołem. To także czas na poruszenie tematu omówienie zmian, które wprowadzisz oraz nowych projektów, które chcesz w przyszłości zrealizować.
 • Określ zasady – nazwij postawy oraz zachowania, których nie będziesz tolerować (np. spóźniania się), a także te postawy, które chcesz nagradzać (np. wychodzenie z inicjatywą, pomoc innym). Pamiętaj, aby mówić konkretnie
  i precyzyjnie na temat zachowań i postaw, na których Ci zależy lub których nie akceptujesz. Ta część nazywa się określeniem minimalnych granic i maksymalnych preferencji.
 • Doprecyzuj, jakiego rodzaju wsparcia jesteś gotowy udzielić swoim podwładnym. Lepiej od razu rozwiać wszystkie wątpliwości i w razie potrzeby przedyskutować wspólne reguły panujące w zespole. Jednocześnie pamiętaj, że expose szefa to monolog. To Ty decydujesz, czy chcesz pozwolić pracownikom na wyrażenie swojej opinii lub wątpliwości.

2. Stylistyka i retoryka

Gdy wiesz już, co należy powiedzieć podczas expose szefa, czas, abyś dowiedział się, w jaki sposób przekazać zespołowi wszystkie informacje. Pamiętaj, aby starannie przygotować się do tego wystąpienia. Tylko wtedy będziesz mówić pewnym głosem i stanowczo. Wybierz też odpowiedni czas i miejsce. Expose powinno przebiegać bez przeszkód i nic nie powinno go przerywać. Zasady, które warto mieć na uwadze:

 • Pamiętaj, aby lista minimalnych granic (czyli rzeczy, których nie będziesz akceptować) nie była dłuższa od listy maksymalnych preferencji – postaw, które na pewno docenisz.
 • Unikaj ogólników – mów konkretnie i na temat. Pracownicy lepiej zrozumieją konkrety niż długie, kwieciste przemówienia.
 • Mów prostym językiem – informacje przekazywane ”ludzkim językiem” są znacznie bardziej efektywne niż formalne wypowiedzi.
 • Pod żadnym pozorem nie czytaj z kartki – Twoi podwładni mogą to odebrać jako brak profesjonalizmu.
 • Staraj się utrzymywać kontakt wzrokowy ze wszystkimi uczestnikami, nie tylko z jedną osobą. Mów głośno i wyraźnie. Twój głos powinien pokazywać, że jesteś pew-ny swoich racji.

3. Psychologiczne oddziaływanie na słuchaczy

Wiele osób mimo przygotowania merytorycznego i retorycznego zapomina o mowie ciała, czyli komunikacji niewerbalnej. Według wielu badań mowa ciała ma większe znaczenie od wypowiadanych słów. Najważniejsze zasady komunikacji niewerbalnej, które powinieneś stosować podczas skutecznego expose szefa, to:

 • Stój prosto, naturalnie i swobodnie. Wyprostowana sylwetka i luźne ułożenie rąk świadczą o pewności siebie i umiejętności rozwiązywania problemów.
 • Kontroluj swoje gesty i używaj ich w świadomy sposób. Wypracuj precyzyjne, spokojne ruchy, które dadzą sygnał, że Twoje myślenie jest jasne i spójne. Osoby, które podczas wystąpienia zbyt dużo gestykulują, mogą być postrzegana za chaotyczne i nieuporządkowane. Nadmierna gestykulacja może także odwrócić uwagę słuchaczy od tego, co mówisz.
 • Postaw na miły, ale jednocześnie opanowany i stanowczy ton głosu. Mów głośno i wyraźnie, ponieważ mówiąc cicho, możesz sprawiać wrażenie osoby mało pewnej siebie, nieśmiałej lub zestresowanej.
 • Używaj języka korzyści. Pokaż, co zespół zyska dzięki współpracy z Tobą. Lojalność i przywiązanie działają lepiej niż strach.

Podsumowanie

Dobre expose szefa ma kluczowe znaczenie w sytuacji, gdy zmienia się przełożony, zatrudnieni zostają nowi pracownicy lub gdy zmienia się strategia firmy. Jest to kontrakt między przełożonym a podwładnymi, do którego można w przyszłości się odwołać. Do expose szefa należy więc dobrze się przygotować. Istotne są nie tylko elementy merytoryczne, czyli przekazanie odpowiednich informacji, ale również sposób, w jaki są one przekazywane. Wyjaśnij przyczyny expose oraz przedstaw siebie jako osobę, której zespół może zaufać. W tym celu powołuj się m.in. na swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Porusz także temat celów i priorytetów dla zespołu oraz wskaż zasady i wartości, którymi powinni kierować się w codziennej pracy. Mów prostym językiem, precyzyjnie wyrażając swoje myśli. Nie zapominaj również o mowie ciała, która w dużej mierze odpowiada za to, jak będą postrzegać Cię nowi podwładni.

Szukasz Pracownika? Znajdziesz go na Pracuj.pl

Czytaj również

Organizacja pracy zdalnej zespołu - od czego zacząć?

7 min czytania

Jak zarządzać pracownikami na odległość? Sprawdź, jak sobie z tym radzą managerowie z Pracuj.pl cz.2

8 min czytania

Zarządzanie zespołem pracującym zdalnie – doświadczenia managerów z Grupy Pracuj cz.1

9 min czytania