Wskazówki

Jak weryfikować wymagane kwalifikacje i umiejętności kandydata podczas rozmowy rekrutacyjnej?

6 min czytania

Właściwe poprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej nie jest łatwym zadaniem, bo wymaga od Ciebie dużego przygotowania oraz zaangażowania. W trakcie jej trwania podejmujesz kluczowe decyzje dla Twojej firmy, a jednocześnie w jakimś stopniu decydujesz o losach osób uczestniczących w rozmowach kwalifikacyjnych. Jeśli chcesz, by spotkanie zakończyło się zatrudnieniem odpowiedniego kandydata, warto, abyś spróbował zweryfikować kwalifikacje oraz umiejętności potencjalnych przyszłych pracowników. W jaki sposób to zrobić? Sprawdź!

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej?
  • Jak formułować pytania rekrutacyjne?
  • Jak weryfikować kwalifikacje kandydatów?
  • W jaki sposób sprawdzać umiejętności kandydata?

Cel rozmowy rekrutacyjnej

Rozmowa rekrutacyjna jest kluczowym etapem rekrutacji pracownika, natomiast by mogła odpowiednio spełnić swoją rolę, poprzedzona jest selekcją aplikacji oraz wywiadem telefonicznym, które służą wstępnej ocenie kandydata. Na spotkania bezpośrednie wybieraj zatem osoby, które spełniają odpowiednie wymogi formalne: określone doświadczenie zawodowe, wykształcenie, kursy, szkolenia. Dzięki temu zaoszczędzisz swój czas, bo na rozmowy zaprosisz tylko wybranych kandydatów. Podczas spotkań będziesz mieć możliwość bezpośredniej weryfikacji ich kwalifikacji i umiejętności, więc warto z tego skorzystać. Jak to zrobić? Zacznij od odpowiedniego przygotowania do spotkań z kandydatami.

Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej

Chcąc dobrać odpowiednią osobę do swojego zespołu warto, abyś do rozmowy rekrutacyjnej wcześniej się przygotował. Zacznij od określenia najważniejszych kompetencji, które są niezbędne do wykonywania pracy na oferowanym przez Ciebie stanowisku. To pozwoli Ci przygotować profil idealnego kandydata, na podstawie którego przeprowadzisz szczegółową weryfikację kwalifikacji i umiejętności podczas rozmowy. Tworząc go, nie zapominaj o zasadach funkcjonowania Twojej firmy, specyfice stanowiska czy charakterze pracy. Weź również pod uwagę cechy charakteru, na które będziesz zwracać szczególną uwagę podczas spotkań z kandydatami.

Pamiętaj, że ważny jest rodzaj stanowiska, na które prowadzisz rekrutację. Inne cechy charakteru, umiejętności i motywacje będą pożądane na stanowiskach samodzielnych, a inne przy pracy zespołowej.

Podejdź do tematu maksymalnie skoncentrowany i zmotywowany, bo od Twojego przygotowania będzie zależeć to, z kim będziesz później współpracować.

Stosuj odpowiednie pytania

Pomocnym rozwiązaniem podczas rozmowy rekrutacyjnej jest wcześniejsze przygotowanie listy pytań do kandydata, które usprawnią Ci weryfikację jego kwalifikacji i umiejętności. Pamiętaj, aby pytania nawiązywały do przebiegu kariery zawodowej kandydata, zatem twórz je indywidualnie na podstawie CV. Odpowiedzi na pytania będą stanowić dla Ciebie cenne źródło wiedzy o kandydacie i pozwolą w dużej mierze sprawdzić jego kwalifikacje.

Warto, abyś stawiał pytania otwarte, by móc więcej o danej osobie uzyskać informacji. Ponadto takie pytania wskazują na stan wiedzy kandydata, a także uwypuklają dodatkowo cechy charakteru typu: komunikatywność, zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność.

Pamiętaj, że jako osoba prowadząca rozmowę, możesz kreować pytania w zależności od swoich potrzeb.

Proś kandydata, by odpowiadając na pytania, nawiązywał do swojego doświadczenia zawodowego. To pozwoli Ci ocenić, czy umiejętności podane w dokumentach aplikacyjnych są prawdziwe. Nawiązuj interakcję z kandydatem poprzez zadawanie pytań dodatkowych wynikających z rozmowy, słuchaj oraz w miarę możliwości notuj odpowiedzi, by móc po skończonym spotkaniu przeanalizować odpowiedzi.

Weryfikacja kwalifikacji

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej zacznij od weryfikacji wiedzy i kwalifikacji kandydata, by następnie płynnie przejść do sprawdzenia jego umiejętności. Bardzo pomocne w tym przypadku są pytania bazujące na zachowaniach w przeszłości. Na podstawie odpowiedzi możesz wnioskować, jak dana osoba postąpi w przyszłości. Możesz przykładowo zweryfikować w taki sposób umiejętność pracy pod presją czasu. Poproś, by kandydat opowiedział Ci, o jakiejś sytuacji z poprzedniego miejsca zatrudnienia, kiedy musiał wykonać zadanie pod presją czasu. W ten sam sposób jesteś w stanie sprawdzić inne kompetencje typu: umiejętność pracy w zespole, planowania i zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem, nastawienie na realizację celów, czy analityczne myślenie. Bazując na odpowiedziach, możesz przypuszczać, że w podobnej sytuacji kandydat postąpi analogicznie w przyszłości. To pozwoli Ci przekonać się, czy dany kandydat odpowiada Twoim oczekiwaniom oraz czy sprosta obowiązkom, które dla niego przygotowałeś.

Częstą praktyką jest również prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej we dwie osoby. Jeśli zależy Ci na bardziej wnikliwej i niezależnej ocenie kandydata, zaproś kogoś zaufanego do udziału w procesie rekrutacji. Taki zabieg pozwoli Ci z większą pewnością wybrać odpowiednią osobą.

Sprawdzenie umiejętności

Wiedza i kwalifikacje wynikające z nabytego doświadczenia zawodowego są istotne, natomiast równie ważne są umiejętności kandydata. Warto, abyś je również weryfikował, gdyż często dopiero na tym etapie jesteś w stanie ocenić realny potencjał danej osoby. Jak możesz sprawdzić umiejętności pracownika? Jest kilka sposobów, w zależności, na jakie stanowisko prowadzisz rekrutację. Najbardziej popularne są tak zwane testy sytuacyjne, które polegają na odgrywaniu scenki przez kandydata. Wciela się on w narzuconą z góry przez Ciebie rolę i musi poradzić sobie z fikcyjnym problemem, który wykreujesz. Sposób ten przynosi duże efekty, gdyż pozwala ocenić realne zachowania ściśle związane z pracą na konkretnym stanowisku. Dzięki temu jesteś w stanie dostrzec więcej niż podczas etapu zadawania pytań. Możesz także przygotować dla kandydata zadanie do wykonania tożsame z obowiązkami w pracy, którą oferujesz. Zadanie to może być formą testu ze znajomości programów bądź aplikacji, z których korzysta się w pracy. Pamiętaj, że weryfikacja umiejętności przyniesie tylko wtedy zamierzone efekty, gdy wszyscy kandydaci będą sprawdzani w identycznych sytuacjach. W przeciwnym wypadku nie uzyskasz oczekiwanych efektów.

Podsumowanie

Weryfikacja kwalifikacji i umiejętności kandydata podczas rozmowy rekrutacyjnej jest przydatną możliwością, dlatego warto z niej korzystać. Dzięki temu możesz cały proces przeprowadzić bardziej rzetelnie i wnikliwie. Pozwoli Ci to uniknąć błędnej oceny kandydata, a jednocześnie ustrzeże przed zatrudnieniem nieodpowiedniej osoby. Pamiętaj jednak, żeby do spotkania z kandydatem wcześniej się przygotować. Ułóż zestaw pytań i zadań do wykonania, które pozwolą Ci w odpowiedni sposób sprawdzić kwalifikacje potencjalnego przyszłego pracownika. Poświęć maksymalną ilość czasu, gdyż Twoim celem jest wyłowienie najlepszego kandydata, który będzie idealnie pasować do Twojej firmy.

50% rabatu na pierwsze ogłoszenie o pracę

Czytaj również

Proces rekrutacyjny - obowiązki, etapy i plan rekrutacji

10 min czytania

Offboarding w małej firmie

7 min czytania

15 ciekawych i nieoczywistych pytań rekrutacyjnych

9 min czytania