Wskazówki

Jak zbudować zaangażowanie pracowników i osiągnąć sukces w biznesie?

6 min czytania

Zaangażowani pracownicy dzięki wysokiej motywacji do pracy mają ogromny wpływ na sukces firmy oraz satysfakcję jej klientów. Jak zbudować zaangażowany zespół? Istnieje wiele badań oraz koncepcji na ten temat. Poznaj sposób, który w ostatnim czasie zyskuje szczególną popularność w biznesie.

W ostatnich latach dużo mówi się o kluczowym znaczeniu relacji między przełożonym a pracownikami – potrzebie budowania relacji partnerskiej, bazującej na empatii i wzajemnym zaufaniu. Coraz częściej pojawiają się głosy, że zaangażowanie pracowników można budować poprzez atmosferę zrozumienia potrzeb oraz intencji drugiego człowieka. Każdy pracownik powinien czuć wsparcie przełożonego oraz innych pracowników – na poziomie zawodowym, ale w razie potrzeby także osobistym.

Szczególnie w małych i średnich firmach zaangażowanie pracowników w dużej mierze buduje właściciel firmy lub menadżer zespołu już samą swoją postawą. To, jakie wyznaje wartości i jak traktuje innych ludzi, automatycznie wyznacza kulturę organizacyjną firmy, która to z kolei oddziałuje na zaangażowanie pracowników.

Dlaczego budowanie zaangażowania pracowników jest istotne dla funkcjonowania Twojej firmy?

Wysokie zaangażowanie pracowników wpływa na wzrost efektywności firmy. Sukces firmy bez zaangażowanych pracowników jest praktycznie niemożliwy. Przekazanie odpowiedzialności pracownikom oraz prawdziwe zaufanie do ich kompetencji pozwoli Ci odkryć nowe rozwiązania, rozwijać biznes i osiągnąć wysokie wyniki. Zaangażowani pracownicy chętniej dzielą się swoimi pomysłami oraz wykonują więcej zadań. Bardzo wiele firm rozwija się dzięki pomysłom pochodzącym od pracowników, którzy np. mają bezpośredni kontakt z klientami. Ich przemyślenia są inspiracją oraz cenną wskazówką dla osób zarządzających firmą. Z kolei pracownicy nisko zaangażowani zdecydowanie mniej chętnie angażują się w nowe zadania. Są także bardziej podatni na nowe oferty pracy. Wówczas nie tylko tracisz wartościowych ludzi, ale też potrzebujesz czasu i zasobów, żeby zrekrutować nowego pracownika i przygotować go do wykonywania obowiązków. Ten czas to realna strata dla Twojego biznesu.

Zaangażowanie pracowników – kiedy zacząć je budować?

Zaangażowanie pracowników możesz zacząć budować już na etapie tworzenia treści ogłoszenia rekrutacyjnego. Informacje, które podasz w ofercie pracy oraz język, którego użyjesz w komunikacji z kandydatami, mogą być jednym ze sposobów na okazanie im szacunku oraz budowanie partnerskich relacji. Istotna jest też atmosfera, jaką stworzysz na rozmowie kwalifikacyjnej oraz sposób, w jaki przeprowadzisz wdrożenie pracownika do Twojej firmy. Pokaż swoim zachowaniem, że komfort nowego pracownika jest dla Ciebie ważny i że liczysz się z jego zdaniem. Pamiętaj, że większość nowo zatrudnionych pracowników rozpoczyna pracę w Twojej firmie ze 100-procentowym zaangażowaniem. Niewłaściwe wdrożenie pracownika może spowodować spadek jego zaangażowania do poziomu nawet 20-30%, a wówczas bardzo ciężko będzie Ci je odbudować.

Jak odbudować zaangażowanie u zdemotywowanego pracownika?

Do głównych czynników, które demotywują pracowników, zalicza się brak osiągania wyników, złą atmosferę w miejscu pracy, konflikty lub brak komunikacji w zespole oraz poczucie bycia niezrozumianym i niedocenianym.

Bardzo trudno przywrócić zaangażowanie u osoby zupełnie zdemotywowanej do pracy. Dlatego ważne jest, abyś każdego dnia starał się odczytywać nastroje swoich pracowników i w razie potrzeby na bieżąco reagował na spadki motywacji.

Często przełożeni decydują się na ratowanie zaangażowania swoich pracowników, kiedy jest na to już za późno. Dlatego bardzo ważne jest, abyś każdego dnia starał się odczytywać nastroje swoich pracowników. Regularna obserwacja oraz natychmiastowa reakcja pozwoli Ci szybko wyłapać sygnały spadającej motywacji i podniesienie jej. Zadbaj o partnerskie relacje z Twoimi pracownikami, aby bez obaw dzielili się z Tobą nie tylko swoimi problemami, ale też spostrzeżeniami o funkcjonowaniu firmy.

Zdarza się jednak, że mimo Twoich starań nie będziesz w stanie odbudować zaangażowania w pracowniku. Potraktuj tę sytuację jako cenną lekcję i wykorzystaj ją do ulepszenia metod zarządzania Twoim zespołem w przyszłości.

Czy to prawda, że pieniądze wpływają na zaangażowanie pracowników?

Wielu pracowników deklaruje, że wynagrodzenie jest jednym z kluczowych kryteriów wyboru miejsca pracy. Można więc wysnuć przypuszczenie, że wysokie wynagrodzenie, premia lub podwyżka powinny mieć pozytywny wpływ na zaangażowanie pracowników. To jednak nie jest do końca prawda.

Finansowe docenienie pracownika może na niego wpłynąć, ale raczej krótkoterminowo. Jeśli z wyprzedzeniem obiecasz mu nagrodę za określoną pracę, z dużym prawdopodobieństwem będzie intensywnie pracować tylko do momentu realizacji celu. Istnieje alternatywna teoria, że pracowników należy nagradzać „z zaskoczenia” – nie obiecując im nagród, lecz doceniając na bieżąco efekty ich pracy. Według badań taki model doceniania podwładnych działa lepiej, jednak długofalowo nie wpływa na stały poziom zaangażowania pracownika.

Pamiętaj o słownym docenieniu efektów pracy lub postawy swoich pracowników. Rób to jak najczęściej. O ile łatwo wychwytujemy błędy innych osób, o tyle trudniej przychodzi nam docenienie drugiej osoby i powiedzenie jej np. „podobało mi się, jak rozmawiasz z klientem” albo „miałeś naprawdę świetny pomysł”.

Buduj zaangażowanie i motywację swoich pracowników poprzez tworzenie pozytywnej atmosfery pracy, partnerskich relacji oraz stymulowanie rozwoju pracowników.

Podsumowując…

Zaangażowani pracownicy mogą być tajną bronią Twojej firmy w osiąganiu sukcesu – będą chętniej angażować się w nowe projekty i dadzą bezcenny feedback, co ich zdaniem warto ulepszyć w funkcjonowaniu Twojej firmy. Do zbudowania zaangażowanego środowiska pracy wykorzystaj partnerskie relacje z pracownikami, empatię oraz wzajemne zaufanie. Bądź „blisko” swoich ludzi i na bieżąco reaguj na ich postawy oraz zachowanie. Wspólnie omawiajcie problemy i szukajcie rozwiązań. Ważne, abyś reagował na bieżąco, ponieważ odbudowanie utraconego zaangażowania wymaga dużo czasu i energii, a w wielu przypadkach jest nawet niemożliwe. Pamiętaj, aby reagować nie tylko w sytuacjach problemowych, ale także regularnie doceniać swoich pracowników, chwaląc ich za osiągnięcia. To właśnie pozytywne słowa mają szczególną moc angażowania pracowników.

Szukasz Pracownika? Znajdziesz go na Pracuj.pl

Czytaj również

Organizacja pracy zdalnej zespołu - od czego zacząć?

7 min czytania

Jak zarządzać pracownikami na odległość? Sprawdź, jak sobie z tym radzą managerowie z Pracuj.pl cz.2

8 min czytania

Zarządzanie zespołem pracującym zdalnie – doświadczenia managerów z Grupy Pracuj cz.1

9 min czytania