Wskazówki

Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników i osiągnąć sukces w biznesie?

7 min czytania

Zaangażowanie pracowników przekłada się wprost na sukces firmy oraz satysfakcję klientów. Jak zaangażować pracowników i zbudować zmotywowany zespół? Istnieje wiele badań oraz koncepcji na ten temat. Poznaj sposób, który w ostatnim czasie zyskuje szczególną popularność w biznesie.

Spis treści:

  1. Jak zaangażować pracowników?
  2. Korzyści ze zwiększenia zaangażowania zespołu
  3. Najlepszy moment, aby rozpocząć budowanie zaangażowania pracowników
  4. Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników, którzy stracili motywację?
  5. Czy pieniądze działają?

Streszczenie:

W celu zwiększenia zaangażowania pracowników, warto wykazać się empatią w relacjach. Szefowie, którzy rozumieją potrzeby swoich zespołów, tworzą środowisko, w którym chce się pracować. Budowa dobrej relacji zaczyna się już od rozmowy kwalifikacyjnej. Dużo łatwiej jest zaangażować nowego pracownika, niż poprawić zaangażowanie takiego, który stracił motywację.

Jak zaangażować pracowników? Najważniejsze są relacje

W ostatnich latach dużo mówi się o kluczowym znaczeniu relacji między przełożonym a pracownikami – potrzebie budowania relacji partnerskiej, bazującej na empatii i wzajemnym zaufaniu. Coraz częściej pojawiają się głosy, że zaangażowanie pracowników można budować poprzez atmosferę zrozumienia potrzeb oraz intencji drugiego człowieka. Każdy pracownik powinien czuć wsparcie przełożonego oraz innych pracowników na poziomie zawodowym, ale w razie potrzeby także osobistym.

Szczególnie w małych i średnich firmach zaangażowanie pracowników w dużej mierze buduje właściciel firmy lub menadżer zespołu już samą swoją postawą. To, jakie wyznaje wartości i jak traktuje innych ludzi, automatycznie wyznacza kulturę organizacyjną firmy, która to z kolei oddziałuje na zaangażowanie pracowników.

Dlaczego budowanie zaangażowania pracowników jest istotne dla funkcjonowania Twojej firmy?

Wysokie zaangażowanie pracowników wpływa na wzrost efektywności firmy. Sukces firmy bez zaangażowanych pracowników jest praktycznie niemożliwy. Przekazanie odpowiedzialności pracownikom oraz prawdziwe zaufanie do ich kompetencji pozwoli Ci odkryć nowe rozwiązania, rozwijać biznes i osiągnąć wysokie wyniki. Zaangażowani pracownicy chętniej dzielą się swoimi pomysłami oraz wykonują więcej zadań. Bardzo wiele firm rozwija się dzięki pomysłom pochodzącym od pracowników, którzy np. mają bezpośredni kontakt z klientami. Ich przemyślenia są inspiracją oraz cenną wskazówką dla osób zarządzających firmą.

Z kolei niskie zaangażowanie pracowników przekłada się na mniejszą chęć do podejmowania nowych, ambitnych zadań. Zespół, który nie czuje się zmotywowany i związany z firmą, jest bardziej podatny na nowe oferty pracy. Wówczas nie tylko tracisz wartościowych ludzi, ale też potrzebujesz czasu i zasobów, żeby zrekrutować nowego pracownika i przygotować go do wykonywania obowiązków. Ten czas to realna strata dla Twojego biznesu. Stąd najlepiej zorganizuj spotkanie z kadrą menadżerską swojej firmy i wspólnie opracujcie pomysły na zwiększenie zaangażowania pracowników.

Zaangażowanie pracowników – kiedy zacząć je budować?

Budowanie zaangażowania pracowników warto rozpocząć już na etapie tworzenia treści ogłoszenia rekrutacyjnego. Informacje, które podasz w ofercie pracy oraz język, którego użyjesz w komunikacji z kandydatami, mogą być jednym ze sposobów na okazanie im szacunku oraz nawiązanie partnerskich relacji.

Istotna jest też atmosfera, jaką stworzysz na rozmowie kwalifikacyjnej oraz sposób, w jaki przeprowadzisz wdrożenie pracownika do Twojej firmy. Jak zaangażować pracowników już w pierwszych dniach? Pokaż swoim zachowaniem, że komfort nowego pracownika jest dla Ciebie ważny i że liczysz się z jego zdaniem. Pamiętaj, że większość nowo zatrudnionych pracowników rozpoczyna pracę w Twojej firmie ze 100-procentowym zaangażowaniem. Niewłaściwe wdrożenie pracownika może spowodować spadek jego zaangażowania do poziomu nawet 20-30%, a wówczas bardzo ciężko będzie Ci je odbudować. Budowanie zaangażowania pracowników jest łatwiejsze niż jego odbudowywanie.

Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników, którzy stracili motywację?

Zaangażowanie pracowników może zmaleć z wielu powodów. Do głównych czynników, które demotywują pracowników, zalicza się:

  • brak osiągania wyników,
  • złą atmosferę w miejscu pracy,
  • konflikty lub brak komunikacji w zespole,
  • poczucie bycia niezrozumianym i niedocenianym.
Bardzo trudno przywrócić zaangażowanie pracowników zupełnie zdmotywowanych do pracy. Dlatego ważne jest, abyś każdego dnia starał się odczytywać nastroje swoich pracowników i w razie potrzeby na bieżąco reagował na spadki motywacji.

Często przełożeni decydują się na ratowanie sytuacji, kiedy jest na to już za późno. Dlatego bardzo ważne jest, abyś każdego dnia starał się odczytywać nastroje swoich pracowników. Regularna obserwacja oraz natychmiastowa reakcja pozwoli Ci szybko wyłapać sygnały spadającej motywacji i podniesienie jej. Zadbaj o partnerskie relacje z Twoimi pracownikami, aby bez obaw dzielili się z Tobą nie tylko swoimi problemami, ale też spostrzeżeniami o funkcjonowaniu firmy. To, jak zaangażować pracowników nie jest pytaniem, które powinieneś sobie zadawać raz do roku, ale codziennie.

Zdarza się jednak, że mimo Twoich starań zaangażowanie pracowników nie zostanie odbudowane. Potraktuj tę sytuację jako cenną lekcję i wykorzystaj ją do ulepszenia metod zarządzania Twoim zespołem w przyszłości.

Czy to prawda, że pieniądze wpływają na zaangażowanie pracowników?

Wielu pracowników deklaruje, że wynagrodzenie jest jednym z kluczowych kryteriów wyboru miejsca pracy. Można więc wysnuć przypuszczenie, że wysokie wynagrodzenie, premia lub podwyżka powinny mieć pozytywny wpływ na zaangażowanie pracowników. To jednak nie jest do końca prawda.

Budowanie zaangażowania pracowników poprzez dodatki pieniężne jest nieefektywne w dłuższej perspektywie czasu.. Jeśli z wyprzedzeniem obiecasz mu nagrodę za określoną pracę, z dużym prawdopodobieństwem będzie intensywnie pracować tylko do momentu realizacji celu. Z kolei Ty z pewnością zastanawiasz się, jak zwiększyć zaangażowanie pracowników długofalowo. Istnieje alternatywna teoria, że pracowników należy nagradzać „z zaskoczenia” – nie obiecując im nagród, lecz doceniając na bieżąco efekty ich pracy.

Pamiętaj o słownym docenieniu efektów pracy lub postawy swoich pracowników. Rób to jak najczęściej. O ile łatwo wychwytujemy błędy innych osób, o tyle trudniej przychodzi nam docenienie drugiej osoby i powiedzenie jej np. „podobało mi się, jak rozmawiasz z klientem” albo „miałeś naprawdę świetny pomysł”.

Takie pomysły na zwiększenie zaangażowania pracowników jak pieniądze działają raczej krótkoterminowo. Buduj zaangażowanie i motywację swoich pracowników poprzez tworzenie pozytywnej atmosfery pracy, partnerskich relacji oraz stymulowanie rozwoju pracowników.

Jak zaangażować pracowników? – podsumowanie

Budowanie zaangażowania pracowników może być tajną bronią Twojej firmy w osiąganiu sukcesu – odpowiednio zmotywowany zespół będzie chętniej angażować się w nowe projekty i da Ci bezcenny feedback, co jego zdaniem warto ulepszyć w funkcjonowaniu Twojej firmy. Aby zbudować zaangażowanie pracowników w środowisku pracy, wykorzystaj partnerskie relacje z pracownikami, empatię oraz wzajemne zaufanie. Bądź „blisko” swoich ludzi i na bieżąco reaguj na ich postawy oraz zachowanie. Wspólnie omawiajcie problemy i szukajcie rozwiązań. Ważne, abyś reagował na bieżąco, ponieważ odbudowanie utraconego zaangażowania wymaga dużo czasu i energii, a w wielu przypadkach jest nawet niemożliwe.

Pamiętaj, aby reagować nie tylko w sytuacjach problemowych, ale także regularnie doceniać swoich pracowników, chwaląc ich za osiągnięcia. To właśnie pozytywne słowa mają szczególną moc. Pomysły na zwiększenie zaangażowania pracowników typu podwyżki czy okazjonalne premie dadzą rezultat tylko na krótką metę – najlepszym sposobem na zaangażowanie pracowników jest stworzenie środowiska, w którym każdy czuje się zrozumiany, szanowany i doceniony.

50% rabatu na pierwsze ogłoszenie o pracę

Czytaj również

Romans w pracy - jakie konsekwencje mogą zostać wyciągnięte?

8 min czytania

Ergonomia pracy – przewodnik pracodawcy

5 min czytania

Gospodarka 4.0. na rynku pracy

5 min czytania