Porady

Konflikt w pracy – jak mu zapobiegać i jak go rozwiązywać?

6 min czytania

Ciągły stres, duża odpowiedzialność i pokusa nadużywania swojej pozycji przez przełożonych sprawiają, że o konflikt w miejscu pracy nietrudno. Co więcej, stosunek zależności między pracownikami powoduje, że dostarczenie produktu po terminie albo niskiej jakości przez jedną osobę wpływa negatywnie na cały zespół. Do napięć może dochodzić pomiędzy kadrą zarządzającą a pozostałymi zatrudnionymi czy też między współpracownikami. W obu przypadkach najważniejsze jest, by reagować, zanim dojdzie do eskalacji. Poznaj sposoby rozwiązania konfliktów w pracy.

16.09.2022

Spis treści:

 1. Przyczyny konfliktów w pracy
 2. Rodzaje konfliktów w pracy
 3. Rozwiązywanie konfliktów w pracy – strategie
 4. Sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy
 5. Sposoby zapobiegania konfliktom w pracy
 6. Następstwa konfliktów w pracy
 7. Podsumowanie

Streszczenie:

Konflikt w pracy może negatywnie wpłynąć na atmosferę w zespole, a nawet spowodować utratę pracownika. Dlatego ważne, by reagować, zanim ucierpią interesy firmy. Jeśli pracownicy nie są w stanie sami rozwiązać problemu, warto by zaangażował się pracodawca, neutralna osoba przez niego wyznaczona albo profesjonalny mediator. Wypracowane porozumienie powinno nie tylko załagodzić bieżącą sytuację, ale też pozwolić uniknąć podobnych starć w przyszłości. Co więcej, mediacje mogą pomóc doprowadzić do trwałej poprawy relacji pracowniczych.

Przyczyny konfliktów w pracy

 Najczęstsze powody napięć w miejscu zatrudnienia to:

 • nadużywanie władzy,
 • różnice osobowościowe,
 • problemy w komunikacji.

Rodzaje konfliktów w pracy

Według amerykańskiego mediatora Christophera Moore’a istnieje pięć rodzajów konfliktów:

 1. konflikt relacji – cechuje się nieumiejętną komunikacją, często na skutek posługiwania się stereotypami, towarzyszą mu intensywne emocje oraz zachowanie odwetowe,
 2. konflikt danych – powstaje z powodu braku informacji albo błędnej interpretacji,
 3. konflikt interesów – spowodowany niemożnością zrealizowania swoich potrzeb lub celów,
 4. konflikt strukturalny – bierze się z niezaspokojonej potrzeby dostępu do ułatwiających pracę narzędzi,
 5. konflikt wartości – gdy współpracujące ze sobą osoby kierują się zasadami stojącymi ze sobą w sprzeczności.

Rozwiązywanie konfliktów w pracy – strategie

W rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wyróżnia się 5 rodzajów reakcji:

 1. unikanie – udawanie, że konflikt nie istnieje,
 2. rywalizacja – forsowanie swoich racji i dążenie do osiągnięcia celu za wszelką cenę,
 3. kompromis – obie strony godzą się na ustępstwa, aby wypracować rozwiązanie zadowalające dla obu stron,
 4. adaptacja – ustąpienie z własnego stanowiska na rzecz zachowania dobrych relacji z drugą osobą,
 5. współpraca – znalezienie takiego wyjścia z sytuacji, które umożliwi zrealizowanie potrzeb i celów przez obie strony.

Jak widać, podczas gdy niektóre reakcje stron konfliktu prowadzą do załagodzenia sporu, inne mogą go zaogniać. Dlatego konieczna może być interwencja pracodawcy.

Na początek, powinien on zaproponować spotkanie konfrontacyjne. Taka konfrontacja polega na otwartym zaprezentowaniu swoich racji przez uczestników konfliktu. Mają oni także za zadanie przedstawić swój pomysł na jego rozwiązanie. Rozmowę może moderować bezstronna osoba nadzorująca, np. pracodawca czy manager zespołu.

Dobrym pomysłem są też mediacje. W ich przypadku celem jest nie tylko wypracowanie rozwiązania, które usatysfakcjonuje obie strony konfliktu, ale też odbuduje ich relacje.

Sprawdź także: Rozmowa dyscyplinująca z pracownikiem, jeśli zwykły feedback nie jest wystarczający

Sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy

Bez względu na przyczynę sporu, konflikty w firmie powinny być rozwiązywane w oparciu o uniwersalne zasady:

 • kontrolowanie swoich emocji i wysłuchanie, co do powiedzenia ma druga strona,
 • próbę uzyskania szerszej perspektywy i dostrzeżenia, jakie działanie będzie najlepsze nie tylko dla każdego z pracowników zaangażowanych w konflikt, ale również dla pozostałych członków zespołu i funkcjonowania firmy,
 • przeanalizowanie priorytetów obu stron w celu ocenienia, na jakie ustępstwa mogą się zgodzić.

Pracodawco, rekrutujesz pracowników?

Opublikuj ogłoszenie o pracę w Pracuj.pl

Sposoby zapobiegania konfliktom w pracy

Radzenie sobie z konfliktami oraz odbudowa relacji pracowników pochłaniają często wiele czasu i energii. Dlatego, tak jak w medycynie, o wiele skuteczniej jest zapobiegać niż leczyć.

Aby zminimalizować ryzyko występowania konfrontacji wśród pracowników, należy zadbać o stworzenie wspierającego środowiska pracy. Pracownicy powinni czuć, że mogą swobodnie wyrażać swoją opinię, prosić o radę czy zgłaszać sugestie. W tym celu można np. zainstalować w biurze skrzynkę, do której pracownicy będą wrzucać swoje pomysły albo zorganizować burzę mózgów.

W budowaniu empatycznego zespołu mogą pomóc też imprezy integracyjne, na których zatrudnieni będą mieli okazję lepiej poznać swoich kolegów i koleżanki z pracy.

Warto też rozważyć przeprowadzenie w firmie szkolenia odnośnie porozumiewania bez użycia przemocy czy sposobów skutecznej komunikacji.

W ten sposób nie unikniemy wszystkich napięć, ale możemy znacząco zmniejszyć ich częstotliwość i intensywność.

Następstwa konfliktów w pracy

W sytuacji konfliktowej przede wszystkim należy reagować szybko. Im dłużej trwa spór, tym większe będzie miał następstwa dla relacji w zespole, atmosfery w miejscu pracy, a także produktywności pracowników.

Konsekwencją konfliktu w pracy jest też wysoka rotacja pracowników. To właśnie tę przyczynę podają pracownicy jako jeden z najczęstszych powodów szukania nowego zatrudnienia. Co więcej, długotrwały stres może prowadzić do zwiększonej liczby zwolnień chorobowych. Wreszcie, napięcie związane z niemożnością osiągnięcia porozumienia niejednokrotnie odbija się na motywacji, co przekłada się na realne straty finansowe.

Czy jednak istnieją konstruktywne konflikty? Sprawnie rozwiązany konflikt między pracownikami może przyczynić się do pozytywnych zmian w sposobach zarządzania czy metodach kooperacji.

Podsumowując:

W rozwiązaniu konfliktu istotną rolę odgrywa pracodawca. Może on zapobiec sytuacji, w której strony sporu zepsują relacje w firmie, a zatrudnieni stracą motywację do pracy zespołowej. W tym celu powinien on działać, gdy tylko problem się pojawi, a jeszcze lepiej stosować prewencję. Pomimo wielu możliwych negatywnych konsekwencji, warto też widzieć konflikt jako szansę rozwoju i ulepszenia metod zarządzania pracownikami.

Szukasz Pracownika? Znajdziesz go na Pracuj.pl

Czytaj również

Rozmowa roczna w pracy

6 min czytania

Szkolenie BHP wstępne i okresowe - czym się różnią?

5 min czytania

Jak przeprowadzić ocenę pracownika?

5 min czytania