Porady

Koszty zatrudnienia pracownika w 2023 roku

6 min czytania

Zanim przeprowadzisz rekrutację, warto pamiętać, że na koszt zatrudnienia pracownika składa się nie tylko jego wynagrodzenie, lecz również wiele składek, podatek i koszty związane ze szkoleniami czy badaniami lekarskimi. Za co trzeba zapłacić, a co można odliczyć od podatku? Przekonaj się, ile wyniesie Cię całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2023 roku.

Spis treści:

 1. Jakie elementy składają się na koszt zatrudnienia pracownika?
 2. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika – za co jeszcze zapłacisz?
 3. Wysokość składek w 2023 r. – jaki jest koszt zatrudnienia pracownika?
 4. Koszt zatrudnienia pracownika – kalkulator, czyli co te stawki oznaczają w praktyce?
 5. Odliczenie kosztów zatrudnienia pracownika – na czym można zaoszczędzić?
 6. Podsumowanie

Streszczenie:

Koszt zatrudnienia pracownika to suma wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia oraz opłacanych za niego składek. W 2023 roku wzrośnie o ponad 30 tysięcy kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W 2023 roku próg ten wyznaczono na 208 050,00 zł. Należy się też spodziewać dwóch nowych limitów wynagrodzenia minimalnego. Od 1 stycznia pracownikowi należało będzie zapłacić przynajmniej 3490 zł brutto, a od 1 lipca – 3600 zł brutto.

Jakie elementy składają się na koszt zatrudnienia pracownika?

Koszty zatrudnienia pracownika nie sprowadzają się jedynie do jego wypłaty. Należy także opłacić:

 • składki na Fundusz Pracy,
 • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • ubezpieczenie wypadkowe,
 • ubezpieczenie społeczne,
 • ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Dodatkowo wynagrodzenie dzieli się na stałe (wynagrodzenie zasadnicze) i zmienne (premie, prowizje, wynagrodzenie chorobowe).

Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników, są przy tym zobowiązani do ustalenia warunków płacy w regulaminie wynagradzania.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika – za co jeszcze zapłacisz?

Poza comiesięcznym wydatkiem należy wziąć pod uwagę, że na koszt zatrudnienia pracownika składają się też różnego rodzaju wymogi prawne, nałożone na pracodawcę, takie jak:

 • opłacenie pracownikowi badań lekarskich – wstępnych, okresowych oraz kontrolnych,
 • przeprowadzenie szkoleń BHP,
 • wypłata wynagrodzenia chorobowego,
 • zapewnienie płatnego urlopu wypoczynkowego w wysokości 20 lub 26 dni w roku, w zależności od stażu pracy,
 • dodatek za nadgodziny,
 • zapewnienie wynagrodzenia w okresach niezawinionego przez pracownika niewykonywania pracy.

Wreszcie nie można zapominać o kosztach rekrutacji i wdrożenia nowego pracownika.

Aby zaoszczędzić na kosztach rekrutacji, skorzystaj teraz ze zniżki dla małych i średnich firm na dlafirm.pracuj.pl

Wysokość składek w 2023 r. – jaki jest koszt zatrudnienia pracownika?

W 2023 r. roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynosi 208 050,00 zł, czyli o 30 390,00 zł więcej niż w roku poprzednim.

Oznacza to, że po przekroczeniu powyższego progu, pracodawcy nie będą musieli odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne.

Łączy się to z koniecznością podniesienia wynagrodzenia minimalnego aż dwukrotnie: z dniem 1 stycznia wyniesie ono 3490 zł brutto, a od 1 lipca – 3600 zł brutto.

Składki na ubezpieczenia są częściowo opłacane przez pracownika. Kodeks pracy przewiduje, że procentowy udział pracodawcy powinien wynosić:

Składka  Kwota finansowana przez pracodawcę  Kwota finansowana przez pracownika  Suma 

Emerytalna 

9,76%  9,76%  19,52% 
Rentowa  6,50%  1,50%  8% 
Chorobowa    2,45%  9% 
Wypadkowa  od 0,67% do 3,33%    od 0,67% do 3,33% 
Zdrowotna    9%   
Fundusz Pracy  2,45%    2,45% 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

0,10% 

  0,10% 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

  2% do kwoty 120 tys. zł i 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł 

2% do kwoty 120 tys. zł i 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł 

Koszt zatrudnienia pracownika – kalkulator, czyli co te stawki oznaczają w praktyce?

Przy założeniu, że pracodawca oferuje wynagrodzenie 5000,00 zł brutto, pracownik w rzeczywistości otrzyma kwotę 3738,19 zł, przy założeniu, że złożył oświadczenie na formularzu PIT-2, uprawniające do zmniejszenia zaliczki oraz że ma przychody z jednego stosunku pracy w miejscowości swojego zamieszkania.

Nowością od 2023 r. jest możliwość dzielenia takiej zniżki między pracodawców, jeśli pracownik zatrudniony jest w różnych zakładach pracy. Na pracowniku będzie wtedy spoczywała odpowiedzialność upewnienia się, że podatek jest odprowadzany prawidłowo.

To samo wynagrodzenie oznacza dla pracodawcy łączny koszt zatrudnienia pracownika w wysokości 6030,50 zł:

 • wynagrodzenie pracownika – 5000,00 zł,
 • składka na ubezpieczenie emerytalne – 488,00 zł,
 • składka na ubezpieczenie rentowe – 325,00 zł,
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe – 90,00 zł,
 • składka na Fundusz Pracy – 122,50 zł,
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  – 5,00 zł.

Odliczenie kosztów zatrudnienia pracownika – na czym można zaoszczędzić?

Na szczęście, pracodawca może również odciążyć budżet różnego rodzaju ulgami.

Na odliczenie kosztów zatrudnienia pracownika składają się ulgi w opodatkowaniu:

 • wynagrodzenia za pracę,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, pracę w nocy oraz premie i nagrody,
 • zakupu odzieży ochronnej i roboczej,
 • opłacenia posiłków profilaktycznych i regeneracyjnych,
 • kosztów okularów korygujących wzrok,
 • obowiązkowych badań lekarskich,
 • składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • diet i wydatków poniesionych podczas podróży służbowych (paliwo, parking, etc.),
 • kosztów benefitów pozapłacowych o charakterze motywującym – np. wydarzeń sportowych czy kulturalnych,
 • wydatków na organizację imprez integracyjnych czy okolicznościowych,
 • kosztów utworzenia i prowadzenia zakładowego żłobka albo przedszkola (do 1000 zł miesięcznie na każde dziecko pracownika),
 • dokształcania pracowników.

Podsumowanie

Na całkowity koszt zatrudnienia pracownika składa się m.in. wypłacane mu wynagrodzenie oraz składki na ZUS, Fundusz Pracy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Część z tych zobowiązań opłaca wyłącznie pracodawca, pozostałe są dzielone pomiędzy pracodawcę i pracownika. W 2023 roku zapłacimy więcej za ubezpieczenie emerytalne i rentowe niż w roku poprzednim. Nowy próg wyznaczono na 208 050,00 zł. Wzrośnie też obowiązująca kwota wynagrodzenia minimalnego i to aż dwukrotnie – od  1 stycznia do 3490 zł brutto, a od 1 lipca – 3600 zł brutto.

50% rabatu na pierwsze ogłoszenie o pracę

Czytaj również

Źródła rekrutacji - efektywne pozyskiwanie pracowników

6 min czytania

Karta szkolenia wstępnego BHP

5 min czytania

Sytuacja na rynku pracy pod koniec 2022 r.

6 min czytania