Porady

List intencyjny dla pracownika jako obietnica zatrudnienia

5 min czytania

Co może zrobić pracodawca, zanim zatrudni pracownika, aby powstrzymać go przed przyjęciem konkurencyjnej oferty? Częstym rozwiązaniem jest list intencyjny o współpracy, jednak ma on swoje ograniczenia. Dowiedz się, kiedy warto podpisać list intencyjny, a kiedy lepiej sporządzić umowę przedwstępną.

08.04.2022

Spis treści:

 1. Co zawiera list intencyjny?
 2. Do czego zobowiązuje podpisanie listu intencyjnego?
 3. Kiedy warto podpisać list intencyjny?
 4. Czym się różni list intencyjny od umowy przedwstępnej?
 5. List intencyjny o współpracy – co warto zapamiętać?

Streszczenie:

Deklaracja współpracy zawierana przez obie strony w dobrej wierze, ale nie mająca znamion umowy to list intencyjny. Praca po podpisaniu listu intencyjnego z punktu widzenia prawa nie jest jeszcze zapewniona. Gwarancję, że przyszły pracownik nie wycofa się z osiągniętego porozumienia, daje dopiero sporządzenie umowy przedwstępnej.  Warto wiedzieć, że o tym, co zostanie uznane za list intencyjny, a co za umowę przedwstępną, decyduje nie nazwa dokumentu, a jego zakres.

Co to jest list intencyjny?

List intencyjny to wyrażenie zamiaru zatrudnienia danej osoby przez firmę. Powinien mieć formę pisemną, ale wysłany może być zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Nie jest on jednak tożsamy z podpisaniem umowy ani z umową przedwstępną. Warto wiedzieć, że z punktu widzenia prawa niewywiązanie się z obietnic składanych w liście intencyjnym jako deklaracji współpracy nie wiąże się z konsekwencjami.

Do czego więc służy? Przede wszystkim, pozwala pracodawcy zapewnić kandydata do pracy o swoich poważnych zamiarach. Wystosowanie listu intencyjnego wygląda o wiele bardziej profesjonalnie niż ustna obietnica. Może więc powstrzymać kandydata do pracy, na którym Ci zależy, od dalszych poszukiwań konkurencyjnych ofert zatrudnienia.

Co zawiera list intencyjny?

Ponieważ list intencyjny nie jest dokumentem uregulowanym prawnie, jego zakres bierze się raczej z praktyki niż ze szczegółowych zaleceń. Zarówno forma, jak i treść są więc zależne od ustaleń obu stron.

Z reguły w liście intencyjnym zamieszcza się informacje o:

 • zakresie i warunkach przyszłej umowy,
 • zobowiązaniu do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze,
 • zgodzie na nierenegocjowanie uzgodnionych postanowień.

Warto w nim także poprosić o potwierdzenie chęci podjęcia zatrudnienia na wynegocjowanych warunkach. Kandydat do pracy może podpisać się na odesłanej kopii listu intencyjnego albo sporządzić odrębne pismo.

W liście intencyjnym strony mogą dodatkowo określić konsekwencje negocjowania w złej wierze. Przykładowo można zawrzeć w takim dokumencie zapis o konieczności zwrotu kosztów poniesionych podczas rekrutacji, jeśli jedna ze stron nie była szczera w trakcie negocjacji.

Kiedy warto podpisać list intencyjny?

List intencyjny można zaoferować pracownikowi, jeśli zależy Ci na jego zatrudnieniu, ale nie możesz mu jeszcze zaoferować stanowiska, np. kiedy:

 • firma zmienia strukturę prawną i chcesz, by umowa była podpisana już z nowym bytem prawnym (typu spółką),
 • kandydatowi do pracy brakuje wymaganych kwalifikacji, przykładowo nie otrzymał jeszcze certyfikatu, uprawniającego do wykonywania zawodu,

Natomiast w poniższych sytuacjach lepszym rozwiązaniem może okazać się umowa przedwstępna:

 • stanowisko, na którym planujesz zatrudnić kandydata do pracy, nie jest jeszcze wolne, ale obecny pracownik jest na okresie wypowiedzenia,
 • zamierzasz przedłużyć umowę z już zatrudnionym pracownikiem.

Do czego zobowiązuje podpisanie listu intencyjnego?

Warto wiedzieć, że chociaż list intencyjny nie nosi znamion prawnych, decyduje nie jego nazwa, a zakres zawartego zobowiązania. Jeśli więc dokument przypomina umowę, to nawet pomimo nazwania go listem intencyjnym może być wykorzystany w sądzie.

Prawo rozróżnia też oświadczenia odnośnie przyszłej umowy i porozumienie dotyczące drogi do jej zawarcia. Jeżeli więc pracodawca zobowiązał się do zapłaty za szkolenie niezbędne do zatrudnienia pracownika, to deklarację pokrycia kosztów można uznać za wiążącą, ale już podpisanie umowy o pracę po ukończeniu kursu niekoniecznie.

Art. 29 Kodeksu pracy określa, że bez względu na nadaną nazwę, dokument będzie uważany za umowę przedwstępną, jeżeli znajdą się w nim wszystkie poniższe elementy: 

 • nazwa stanowiska,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin planowanego rozpoczęcia pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • określone wynagrodzenie.

Jeżeli obecnie szukasz pracowników, zapoznaj się z ofertą Pracuj.pl dla Firm i zatrudniaj sprawnie i szybko!

List intencyjny a umowa przedwstępna – jakie są różnice?

W przeciwieństwie do listu intencyjnego, umowa przedwstępna jest tekstem ściśle uregulowanym w przepisach Kodeksu cywilnego. Jest więc znacznie większym zabezpieczeniem niż podpisanie listu intencyjnego.

Jeżeli po podpisaniu umowy przedwstępnej nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej, stronie pokrzywdzonej przysługuje prawo do odszkodowania.

Decyzje zawarte w umowie przedwstępnej obowiązują przez okres roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być podpisana.

Co warto zapamiętać?

Pomimo że sporządzenie listu intencyjnego nie wywołuje skutków prawnych, jest dość często stosowaną formą przyrzeczenia zawarcia umowy o pracę w przyszłości. Co to jest list intencyjny? Jego rolą jest pokazanie, że pracodawca poważnie traktuje negocjacje i poprzez ten dokument stara się uniknąć sytuacji, w której pracownik przyjmie konkurencyjną ofertę przed podpisaniem umowy. Znacznie bardziej wiążącym dokumentem jest umowa przedwstępna.  Należy wiedzieć, że w razie ewentualnych dysput, sąd decyduje o tym, co jest listem intencyjnym, a co umową przedwstępną, nie na podstawie nazwy dokumentu, ale jego zakresu. Jeżeli więc podpisane zobowiązanie będzie zawierało wszystkie znamiona umowy, to może za taką zostać uznane, nawet jeśli przyrzeczenie jest określone jako list intencyjny.

Szukasz Pracownika? Znajdziesz go na Pracuj.pl

Czytaj również

Karta szkolenia wstępnego BHP

5 min czytania

Sytuacja na rynku pracy pod koniec 2022 r.

6 min czytania

Konkurencja na rynku pracy – jak wyróżnić się rekrutując na stanowiska specjalistyczne?

6 min czytania