Porady

Na czym polega leasing pracowniczy?

5 min czytania

Leasing pracowniczy staje się coraz popularniejszym remedium na brak rąk do pracy. Jeśli Twoja firma także zmaga się ze znalezieniem odpowiednich kandydatów na oferowane stanowiska, koniecznie zapoznaj się z poniższym artykułem.

22.02.2022

Streszczenie:

Leasing pracowniczy to po prostu wypożyczenie pracownika z innej firmy lub z agencji pracy tymczasowej. Jest to sposób na poradzenie sobie z brakami kadrowymi, często stosowany w branżach sezonowych lub zmagających się z niedoborem specjalistów na rynku. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia formalności, związane z zatrudnieniem nowej osoby, w tym także cudzoziemca. Po stronie agencji leżą czynności administracyjne, jak i szkolenia BHP.

Leasing pracowniczy – co to jest?

Nawet najlepiej przeprowadzona rekrutacja nie przyniesie rezultatów, jeżeli brakuje na rynku potencjalnych pracowników.

Z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z 2021 r. wynika, że aż 85% polskich przedsiębiorców, zatrudniających powyżej 250 pracowników, cierpiało w poprzednim roku na braki kadrowe. W takich branżach jak budowlana, produkcyjna, transportowa czy gastronomiczna,

problem z wypełnieniem wakatów mają także małe i średnie firmy. W odpowiedzi na ten kryzys z krajów Europy Zachodniej przyszła do nas moda na leasing pracowniczy. Na czym on polega?

Leasing pracowniczy oznacza możliwość wynajęcia pracowników na pewien okres w celu realizacji konkretnych zadań.

Leasing pracowniczy – przepisy

W polskim prawie leasing pracowników reguluje art. 174 Kodeksu pracy. Stwierdza on, że „za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami”.

Oznacza to, że dotychczasowy stosunek pracy ulega zawieszeniu, podczas gdy podwładny podpisuje z nowym pracodawcą umowę o pracę tymczasową.

Do „wypożyczenia” pracownika konieczna jest umowa, zawierająca informacje o:

 • okresie, na jaki pracownik zostaje „wypożyczony”,
 • rodzaju pracy i zakresie obowiązków pracownika,
 • wysokości wynagrodzenia.

Leasing pracownika – krok po kroku

Do leasingu pracowniczego konieczne są następujące formalności:

 1. „Wypożyczany” pracownik udziela pisemnej zgody na przeniesienie.
 2. Firma macierzysta udziela pracownikowi bezpłatnego urlopu na czas zatrudnienia u nowego pracodawcy. Warto zanotować, że stały pracodawca nie ponosi w tym okresie kosztów składek ZUS. Urlop bezpłatny wlicza się natomiast do okresu pracy.
 3. Nowy pracodawca podpisuje z “wynajętym” pracownikiem umowę o pracę tymczasową.

Rodzaje leasingu pracowniczego

Występują dwa rodzaje leasingu pracowniczego:

 1. indywidualny – dwie firmy we własnym zakresie organizują tego rodzaju współpracę.
 2. za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej – leasingobiorca zatrudnia firmę, która zajmuje się „wynajmem” pracowników.

Korzystanie z agencji pracy tymczasowej ma tę główną korzyść, że nie musisz się zajmować kwestiami prawnymi, formalnymi oraz organizacyjnymi. Pracodawca jest wtedy zwolniony z prowadzenia dokumentacji personalnej czy dbania o badania lekarskie pracownika. Również po stronie agencji leży wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia. Za swoje usługi agencja pobiera ustaloną wcześniej prowizję.

Leasing pracowniczy – plusy i minusy

Zalety leasingu pracowniczego za pośrednictwem agencji tymczasowej:

 • Rozwiązanie dla firm, które potrzebują pracowników w trybie natychmiastowym. Agencje pracy tymczasowej potrafią dostarczyć nowego pracownika nawet w ciągu kilku godzin od zgłoszenia zapotrzebowania. Tym samym mogą być ratunkiem, gdy firmie grozi niezrealizowanie na czas projektu z powodu braków kadrowych. Koszty kary za opóźnienia znacznie przewyższałyby wynagrodzenie agencji pracy tymczasowej.
 • Ograniczenie wydatków, związanych z rekrutacją.
 • Oszczędność czasu w związku z tym, że administracja kadr i płac, jak badania medycyny pracy czy szkolenia BHP, leżą po stronie agencji pracy tymczasowej.
 • Agencja zapewnia pracownikom także transport do miejsca pracy i zakwaterowanie.
 • Jeśli pracownik wypożyczony w ramach leasingu sprawdzi się, istnieje możliwość zatrudnienia takiej osoby na stałe.
 • Elastyczność zatrudnienia w sezonowych branżach.
 • Dostęp do szerokiej bazy pracowników.
 • Możliwość szybkiego zatrudnienia cudzoziemców bez potrzeby składania wniosku o pozwolenie na pracę.

Wady leasingu pracowniczego:

 • Koszty opłacenia agencji.
 • Pracownicy wynajęci na krótki okres mogą wykazywać się brakiem zaangażowania i niezrozumieniem kultury firmy.
 • Duża rotacja pracowników może negatywnie wpływać na atmosferę w firmie oraz pracę zespołową.

Różnica pomiędzy leasingiem i outsourcingiem pracowniczym

Leasing i outsourcing pracowniczy to nie to samo. Outsourcing pracowniczy nie jest zdefiniowany przez prawo. Termin ten pochodzi od angielskiego „outside-resource-using”, czyli po prostu używanie zewnętrznych zasobów. O outsourcingu pracowniczym mówi się w przypadku powierzenia innej firmie obsługę wydzielonych ze struktury przedsiębiorstwa czynności, np. sprzątania w biurze czy pakowania produktów. Podczas gdy leasing dotyczy osób indywidualnych i jest rozwiązaniem krótkoterminowym, outsourcing zleca się wyspecjalizowanej firmie długoterminowo lub na stałe.

Leasing pracowników – podsumowanie

Leasing pracowniczy pozwala na czasowe wynajęcie pracownika z innej firmy albo z agencji pracy tymczasowej. W związku z brakami kadrowymi w wielu branżach takie rozwiązanie staje się coraz bardziej popularne. Aby doszło do skutku, pracownik musi wyrazić zgodę na przeniesienie, a obaj pracodawcy lub pracodawca w porozumieniu z agencją pracy podpisują kontrakt. Na jego mocy to na agencji ciążą obowiązki administracyjne, typu formalności związane z medycyną pracy, świadczeniami społecznymi, pozwoleniem na pracę, jak i szkolenia BHP. Leasing pracowników to szczególnie korzystne rozwiązanie w branżach sezonowych albo gdy chcesz szybko zatrudnić cudzoziemca.

Szukasz Pracownika? Znajdziesz go na Pracuj.pl

Czytaj również

Karta szkolenia wstępnego BHP

5 min czytania

Sytuacja na rynku pracy pod koniec 2022 r.

6 min czytania

Konkurencja na rynku pracy – jak wyróżnić się rekrutując na stanowiska specjalistyczne?

6 min czytania