Porady

Nagroda jubileuszowa – kiedy pracodawca musi ją przyznać?

5 min czytania

Docenienie lojalnych, doświadczonych pracowników powinno leżeć w interesie każdego pracodawcy. Jednak nie zawsze jest to uregulowane przepisami. Dowiedz się, czy Twoim pracownikom przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej.

28.04.2023

Podsumowanie
Spis treści:

 1. Komu się należy wypłata nagrody jubileuszowej?
 2. Dodatek specjalny a nagroda jubileuszowa – czym się różnią?
 3. Jak obliczyć nagrodę jubileuszową?
 4. Czy nagroda jubileuszowa jest oskładkowana?
 5. Czy nagroda jubileuszowa jest wynagrodzeniem i czy podlega opodatkowaniu?
 6. Jak jeszcze docenić lojalnych pracowników?
 7. Podsumowanie

Streszczenie:

Podstawa nagrody jubileuszowej to staż pracy, który w większości przypadków wynosi przynajmniej 20 lat. Zdarzają się jednak wyjątki, między innymi górnicy. Przedstawiciele tego zawodu mogą ubiegać się o nagrodę jubileuszową po przepracowaniu 15 lat. Większość pracodawców nie musi martwić się o nagrody jubileuszowe, ponieważ dotyczą one przeważnie pracowników tzw. budżetówki. Jednak firmy, które zatrudniają 10 lub więcej osób mogą zdecydować się wynagrodzić lojalnych pracowników tego typu bonusem wpisanym w regulamin wynagradzania. Warto pamiętać, że nagroda jubileuszowa podlega opodatkowaniu, a także oskładkowaniu, jeżeli jest wypłacana częściej niż co pięć lat.

Komu się należy wypłata nagrody jubileuszowej?

Nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikom z długoletnim stażem, jednak tylko tym, którzy zostali wymienieni w przepisach. Do grup zawodowych, którym przyznany został ten dodatek, należą:

 • pracownicy służby zdrowia,
 • nauczyciele,
 • urzędnicy samorządowi,
 • górnicy,
 • strażacy.

Poza pracownikami tzw. budżetówki prawo do nagrody jubileuszowej mają tylko pracownicy zakładów pracy, w których pracodawca dobrowolnie umieścił nagrodę jubileuszową w regulaminie wynagradzania. Takie rozwiązanie jest możliwe wyłącznie, jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 10 osób, ponieważ jest to minimalna liczba osób potrzebna do założenia związku zawodowego.

Należy wiedzieć, że wypłata nagrody jubileuszowej ma charakter roszczeniowy, co oznacza, że to pracownik, po spełnieniu określonych prawnie warunków, domaga się przyznania mu tego świadczenia.

Dodatek specjalny a nagroda jubileuszowa – czym się różnią?

Podczas gdy nagroda jubileuszowa ma charakter cykliczny i jest przyznawana po przekroczeniu określonych progów stażu pracy, dodatek specjalny jest jednorazowy lub nieperiodyczny. Oznacza to, że w przeciwieństwie do nagrody jubileuszowej, dodatek specjalny podlega zarówno oskładkowaniu, jak i opodatkowaniu. Przypominamy, że nagroda jubileuszowa podlega opodatkowaniu, a także oskładkowaniu, jeżeli jest wypłacana częściej niż co pięć lat.

Stosowne rozporządzenie wskazuje również, że wypłacony dodatek specjalny trzeba uwzględniać przy wyliczaniu nagrody jubileuszowej.

Jak obliczyć nagrodę jubileuszową?

Wysokość nagrody jubileuszowej jest uzależniona od:

 • stażu pracy,
 • grupy zawodowej.

Podczas gdy górnicy mogą liczyć na tego typu dodatek po 15 latach, pracownicy służby cywilnej muszą przepracować minimum 20 lat. Wraz z upływem czasu zmienia się także procent, według którego wylicza się tę nagrodę:

75% miesięcznej wypłaty – po 20 latach pracy,

100% miesięcznej wypłaty – po 25 latach pracy,

150% miesięcznej wypłaty – po 30 latach pracy,

200% miesięcznej wypłaty – po 35 latach pracy,

300% miesięcznej wypłaty – po 40 latach pracy,

400% miesięcznej wypłaty – po 45 latach pracy.

Czy nagroda jubileuszowa jest oskładkowana?

Od nagrody odprowadza się składki ZUS, jeśli przyznawana jest ona pracownikowi częściej niż co 5 lat. W przeciwnym razie nie ma potrzeby odprowadzania składki ZUS.

Natomiast premie regulaminowe, czyli te dobrowolnie wpisane przez pracodawcę do regulaminu wynagradzania podlegają oskładkowaniu bez względu na ich częstotliwość.

Czy nagroda jubileuszowa jest wynagrodzeniem i czy podlega opodatkowaniu?

Nagroda jubileuszowa jest zaliczana do przychodu ze stosunku pracy, a zatem należy od niej zapłacić podatek według tych samych zasad, co od wynagrodzenia za pracę.

Szukasz pracownika? Znajdziesz go na dlafirm.pracuj.pl.

Jak jeszcze możesz docenić lojalnych pracowników?

Okazanie wdzięczności pracownikom, którzy w Twojej firmie spędzili większość swojej kariery, służy budowaniu pozytywnej ​marki pracodawcy oraz promuje lojalność. Biznesy, które mogą się pochwalić niewielką rotacją, przyciągają więcej wykwalifikowanych kandydatów, łatwiej budują zgrane zespoły i apelują do osób, które cenią sobie stabilność. W obliczu galopującej inflacji, to właśnie tę wartość coraz częściej wymieniają kandydaci jako decydującą przy wyborze zatrudnienia. W ten sposób nawet niewielkie firmy mogą konkurować z dużymi korporacjami, które choć często dysponują większymi budżetami, nie zawsze proponują długotrwałą współpracę.

Podsumowanie

Nagroda jubileuszowa w budżetówce należy się pracownikom, którzy przepracowali minimum 20 lat, z wyjątkiem górników, którzy mają prawo do jej wypłaty po upływie 15 lat w kopalni. Wysokość nagrody jubileuszowej jest uzależniona nie tylko od ilości przepracowanych lat, ale i grupy zawodowej. W małych firmach nie ma możliwości wypłaty tego typu dodatku, ale pracodawcy zatrudniający przynajmniej 10 osób mogą dobrowolnie umieścić ją w regulaminie wynagradzania. Nagroda jubileuszowa jest wtedy zaliczana do przychodu, a zatem należy od niej odprowadzić podatek. Opłaca się także składkę ZUS, ale tylko w przypadku, gdy nagroda jubileuszowa jest przyznawana częściej niż co pięć lat.

50% rabatu na pierwsze ogłoszenie o pracę

Czytaj również

Mikrozarządzanie, czyli ile kontroli rzeczywiście musisz mieć?

6 min czytania

Pracownicy 50+

7 min czytania

Zmiana stanowiska pracy – poradnik pracodawcy

6 min czytania