Porady prawne

Minimalna krajowa od 1 lipca 2023

8 min czytania

Określenie wynagrodzenia, które pracodawca może zaproponować swoim pracownikom często nie jest łatwe. Konkurencyjny rynek pracy zmusza do wyróżnienia się atrakcyjną ofertą, podczas gdy inflacja i rosnące koszty prowadzenia biznesu nakazują, żeby krytycznie przyjrzeć się budżetowi. Zwłaszcza małe firmy mogą zmagać się ze znalezieniem satysfakcjonującego obie strony kompromisu. Co więcej, pracodawca ma obowiązek sprostać obowiązującym go przepisom, które regulują wysokość pensji minimalnej. Sprawdź, ile wynosi najniższa krajowa od lipca 2023 roku.

10.08.2023

 • Od lipca najniższa krajowa 2023 wzrosła do 3600 złotych brutto.
 • O wiele ciężej jest natomiast jednoznacznie określić, ile wynosi najniższa krajowa 2023 netto, ponieważ zależy to od ulg podatkowych i warunków pracy, a nawet wieku pracownika.
 • Minimalna krajowa ma wpływ na wysokość innych świadczeń, dlatego zmieniła się również kwota dodatku za nadgodziny czy pracy w godzinach nocnych.

Spis treści:

  1. Ile wynosi najniższa krajowa brutto od 1 lipca 2023?
  2. Od czego zależy minimalna stawka godzinowa w 2023 r.?
  3. Najniższa krajowa w 2023 r. netto – jak ją wyliczyć?
  4. Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku – co wchodzi w jego zakres?
  5. Podwyżka płacy minimalnej w 2023 – czy trzeba ją zastosować wobec wszystkich pracowników?
  6. Wzrost płacy minimalnej w 2023 roku a dodatek za pracę nocną i inne świadczenia
  7. Jak minimalna krajowa 2023 wpłynie na koszty pracy?
  8. Podsumowanie

Streszczenie:
W 2023 r. pensja minimalna zmieniła się dwukrotnie. Najniższa krajowa, która obowiązywała od 1 stycznia 2023, została podniesiona wraz z pierwszym dniem lipca. Nowe przepisy muszą być zastosowane wobec wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę oraz większość osób działających w ramach umowy zlecenia. Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. nie obowiązuje natomiast przy osobach zatrudnionych na umowie o dzieło. Warto pamiętać, że podwyżki płacy minimalnej ciągną za sobą zmianę wysokości dodatku za pracę nocną oraz innych świadczeń.

Ile wynosi najniższa krajowa brutto od 1 lipca 2023?

Od 1 lipca 2023 najniższa krajowa została podniesiona do 3600 zł brutto. To oznacza, że najniższa krajowa w 2023 brutto jest zbliżona do około 50 procent przeciętnego wynagrodzenia.
Nie jest to pełen koszt zatrudnienia, ponieważ pracodawca musi dodatkowo opłacić:

 • składki ZUS,
 • wpłatę podstawową na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Od czego zależy minimalna stawka godzinowa w 2023 r.?

Minimalna stawka godzinowa w 2023 r. zależy od rodzaju umowy. Przy umowie zleceniu oraz umowie o dzieło wynosi ona obecnie 23,50 zł.

Natomiast w sytuacji zatrudnienia na umowę o pracę kwotę minimalnego wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin roboczych w danym miesiącu. W związku z tym stawka ta jest inna w każdym miesiącu:

 • lipiec 2023 r.: 3600 zł / 168 h = 21,43 zł
 • sierpień 2023 r.: 3600 zł / 176 h = 20,45 zł
 • wrzesień 2023 r.: 3600 zł / 168 h = 21,43 zł
 • październik 2023 r.: 3600 zł / 176 h = 20,45 zł
 • listopad 2023 r.: 3600 zł / 160 h = 22,50 zł
 • grudzień 2023 r.: 3600 zł / 152 h = 23,68 zł

Jeżeli po przepracowaniu pełnej ilości godzin w ramach etatu pracownik nie osiągnie kwoty minimalnej pensji, trzeba mu wypłacić pełną minimalną krajową.

Najniższa krajowa w 2023 r. netto – jak ją wyliczyć?

Najniższa krajowa w 2023 r. na rękę zależy od wielu czynników. Zaliczają się do nich:

 • wiek pracownika, ponieważ do ukończenia 26. roku życia nie płaci on podatku,
 • partycypacji w PPK,
 • wykonywanie pracy w miejscu zamieszkania lub poza nim.

Przykładowo, dla osoby powyżej 26. roku życia bez ulg podatkowych, pensja minimalna netto wyniesie o około 420.38 zł miesięcznie więcej w drugiej połowie roku w porównaniu z rokiem 2022.

Zmiana stawki, którą pracodawcy są zobowiązani wypłacać pracownikom, wiąże się również z koniecznością opłacenia podatku dochodowego PIT w wysokości 12 procent, ponieważ dochód uzyskany z płacy minimalnej przekroczy 30 tys. zł.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku – co wchodzi w jego zakres?

Najniższa krajowa to minimalne wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacać pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. W jej skład wchodzą:

 • płaca podstawowa,
 • dodatki: za szczególne warunki pracy, funkcje kierownicze oraz znajomość języków obcych,
 • premie, nagrody regulaminowe i uznaniowe,
 • wynagrodzenie w czasie niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i szkoleniowe,
 • wynagrodzenie za okres przestoju niezawinionego przez pracownika.

Płaca minimalna nie zawiera:

Podwyżka płacy minimalnej w 2023 – czy trzeba ją zastosować wobec wszystkich pracowników?

Pensja minimalna musi być zastosowana wobec:

 1. zatrudnionych na umowę o pracę, bez względu na wymiar etatu – w przypadku części etatu, płaca minimalna jest obliczana proporcjonalnie,
 2. zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie z wyjątkiem:
 • zleceń wykonywanych za wynagrodzeniem prowizyjnym, a zatem uzależnionym od wyników,
 • wtedy, gdy zleceniobiorca decyduje o miejscu i czasie wykonania pracy.

Nie jest ona natomiast wiążąca w przypadku umowy o dzieło.

Wzrost płacy minimalnej w 2023 roku a dodatek za pracę nocną i inne świadczenia

Minimalna pensja decyduje o wysokości wielu świadczeń, w tym:

 • dodatku za pracę nocną,
 • kwoty wolnej od zajęć,
 • zasiłku chorobowego,
 • odszkodowania za mobbing,
 • maksymalnej wysokości odprawy przy zwolnieniach grupowych,
 • podstawie składki emerytalno-rentowej dla osób znajdujących się na urlopie wychowawczym,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój nie z winy pracownika.
Minimalna krajowa jest podstawą obliczenia dodatku za pracę nocną. Najniższą krajową należy podzielić przez liczbę godzin roboczych w danym miesiącu, a następnie otrzymaną kwotę pomnożyć przez 20%.

W związku z tym dodatek w porze nocnej w 2023 r. wynosi od lipca:
3600÷168×20%= 4,28 zł

Szukasz pracownika? Sprawdź ofertę dlafirm.pracuj.pl, aby łatwo i szybko znaleźć kandydatów o poszukiwanym profilu.

Jak minimalna krajowa 2023 wpłynie na koszty pracy?

Nowa stawka minimalna w 2023 r. to pozytywna wiadomość dla pracowników, natomiast dla firm wiąże się ona z podniesieniem kosztów pracy. Najniższa krajowa w 2023 r. od lipca winduje składki odprowadzane przez pracodawcę do 4 337,28 zł. To o ponad 800 złotych więcej niż w ubiegłym roku.

Podsumowanie

W 2023 r. mogliśmy zaobserwować dwie podwyżki płacy minimalnej. Po początkowym wzroście minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia, ponownie płaca minimalna została podniesiona wraz z pierwszym dniem lipca. Pracodawca ma obowiązek zastosować nowe progi wobec wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę oraz większości osób posiadających umowę zlecenie. Tylko umowa o dzieło nie podlega pod przepisy związane z najniższą krajową. Pracodawcy powinni wziąć pod uwagę także to, że pensja minimalna jest podstawą obliczenia wielu świadczeń, dlatego należy ponownie przyjrzeć się dodatkowi za pracę nocną czy stawce za nadgodziny.

 

Artykuł został przygotowany we współpracy z radcą prawnym z Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.
Wojewódka i Wspólnicy Kancelaria Prawna


Treść artykułu została zamieszczona jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi ani nie może zastąpić profesjonalnej porady prawnej. Wszystkie artykuły są aktualne jedynie w dniu ich opracowania. Należy zauważyć, że tego typu informacje szybko mogą stać się nieaktualne. Nie należy podejmować jakichkolwiek działań na podstawie informacji umieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniego zasięgnięcia porady prawnej.50% rabatu na pierwsze ogłoszenie o pracę

Czytaj również

Jak zmieni się płaca minimalna w 2024 roku?

7 min czytania

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – zmiany w 2023 roku

8 min czytania

Dyrektywa work-life balance w Polsce - jak przestrzegać podstawowych zasad?

9 min czytania