Porady

Normy transportu ręcznego – ile można dźwigać w pracy?

5 min czytania

Ile kilogramów może dźwigać pracownik, by pozostawać w zgodzie z przepisami BHP? Dowiedz się, co jako pracodawca musisz wiedzieć o normach dźwigania.

13.05.2022

Spis treści:

 1. Transport ręczny – obowiązki pracodawcy
 2. Szczegółowe normy transportu ręcznego
 3. Zalecana postawa i środki ostrożności
 4. Ile może dźwigać pracownik? – podsumowanie

Streszczenie:

Maksymalną ilość kilogramów, jaką pracownik fizyczny może unieść, określają normy transportu ręcznego. Przepisy BHP dokładnie wyznaczają, ile może dźwigać mężczyzna w pracy, a ile kobieta. Zalecają też pozycje do prawidłowego podnoszenia ciężkich przedmiotów, niwelujące ryzyko uszkodzenia kręgosłupa. Co więcej, normy dźwigania zakładają, że ręczne przenoszenie ciężkich przedmiotów powinno być w miarę możliwości zastępowane innymi rozwiązaniami z wykorzystaniem maszyn.

Transport ręczny – obowiązki pracodawcy

Podnoszenie ciężarów może powodować choroby kręgosłupa. Aby tego uniknąć, ważne jest zadbanie o prawidłową pozycję podczas pracy, a także przestrzeganie norm dźwigania.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zobowiązuje pracodawcę do dążenia do wyeliminowania konieczności ręcznego przenoszenia ciężarów. Tam, gdzie jest to niemożliwe, należy zapewnić sprzęt pomocniczy i środki ochrony indywidualnej, dzięki którym transport ręczny będzie jak najmniej uciążliwy.

Po stronie pracodawcy leży także przeszkolenie pracowników odnośnie ergonomicznych sposobów dźwigania ciężarów.

Pracodawco, poszukujesz pracowników fizycznych?

Opublikuj ogłoszenie o pracę w Pracuj.pl

Szczegółowe normy transportu ręcznego

Ile może dźwigać pracownik fizyczny według przepisów BHP?

Normy dźwigania zależą od:

 • płci,
 • wymiaru zatrudnienia oraz
 • wysokości, na jaką dany ciężar trzeba podnieść lub odległości, jaką z nim pokonać.

Normy transportu ręcznego zakładają, że od pracownika fizycznego można wymagać przeniesienia maksymalnie:

 • 50 kg w pracy dorywczej i 30 kg w pracy stałej dla mężczyzn,
 • 20 kg w pracy dorywczej i 12 kg w pracy stałej dla kobiet.

Są jednak wyjątki. W przypadku transportowania ładunków powyżej obręczy barkowej limity są niższe:

 • 35 kg przy pracy dorywczej i 21 kg przy pracy stałej – mężczyźni,
 • 14 kg przy pracy dorywczej i 8 kg przy pracy stałej – kobiety.

Natomiast przedmioty transportowane na odległość większą niż 25 metrów mogą ważyć maksymalnie:

 • 30 kg dla mężczyzn,
 • 12 kg dla kobiet.

Co więcej, identyczne normy obowiązują także na mniejszej odległości, jeżeli ładunek jest wnoszony pod górę na co najmniej 4 metry, po nierównej powierzchni, pochylniach albo schodach, których kąt nachylenia nie przekracza 30°.

W takich samych warunkach, ale przy kącie nachylenia większym niż 30° masa ładunków pozostaje taka sama przy pracy dorywczej, ale dla stałych pracowników jest obniżona do:

 • 20 kg dla mężczyzn,
 • 8 kg dla kobiet.

Normy dźwigania przewidują też sytuację, w której długość przedmiotu przekracza 4 m, a masa 20 kg (w przypadku kobiet) lub 30 kg (w przypadku mężczyzn). Taki ładunek powinien być przenoszony zespołowo. Pracowników w miarę możliwości należy dobrać pod kątem zbliżonego wzrostu i możliwości fizycznych. Przenoszenie takiego przedmiotu powinno też odbywać się pod nadzorem pracownika doświadczonego w organizacji pracy. Co więcej, odstępy pomiędzy pracownikami mają wynosić nie mniej niż 0,75 m. Przemieszczając ładunki zespołowo, masa przedmiotu przypadająca na każdego pracownika nie może wynosić więcej niż:

 • 42 kg przy pracy dorywczej i 25 kg przy pracy stałej w przypadku mężczyzn,
 • 17 kg przy pracy dorywczej i 10 kg przy pracy stałej, jeśli pracę wykonują kobiety.

Zalecana postawa i środki ostrożności

Normy transportu ręcznego mają na celu zagwarantowanie pracownikowi bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków. Dlatego przed przystąpieniem do podnoszenia ładunku należy:

 • sprawdzić, czy przedmiot nie ma ostrych krawędzi lub wystających elementów,
 • ocenić, czy kształt i wymiary danego przedmiotu umożliwiają jego bezpieczne przeniesienie w pojedynkę,
 • upewnić się, że opakowanie nie jest uszkodzone i wytrzyma przenoszenie,
 • zwrócić uwagę na bezpieczeństwo otoczenia i trasy do pokonania w celu usunięcia z wyprzedzeniem ewentualnych przeszkód.

Jeśli ocena bezpieczeństwa zadania wypadnie pozytywnie, można przystąpić do przenoszenia ciężaru. W tym celu zaleca się podejście jak najbliżej do ładunku i znalezienie stabilnej pozycji, pamiętając o ugiętych w kolanach nogach. Przedmiot powinien być podnoszony za uchwyty albo za podstawę. Warto zwrócić szczególną uwagę na utrzymywanie wyprostowanych pleców i unikanie skrętu tułowia.

Ile może dźwigać pracownik? – podsumowanie

Normy dźwigania dla kobiet różnią się od tych dla mężczyzn. Znaczenie ma też odległość, na jaką przenoszony jest ładunek, a także jego wymiary. Inna masa jest dozwolona w przypadku pokonywania trasy po płaskim terenie, a inna, jeśli przedmiot ma zostać wniesiony po schodach czy po stromej rampie. Oprócz maksymalnego dozwolonego ciężaru, normy transportu ręcznego regulują także sposób podnoszenia ładunku. Odpowiednia postawa może zapobiec urazom kręgosłupa, dlatego pracodawca ma obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu umiejętnego podnoszenia ciężkich przedmiotów. Zalecenia te mają wpłynąć na bezpieczeństwo pracy.

Szukasz Pracownika? Znajdziesz go na Pracuj.pl

Czytaj również

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony - poradnik pracodawcy

7 min czytania

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

7 min czytania

Diety zagraniczne – przewodnik pracodawcy

5 min czytania