Porady

Polski Ład – zmiany i nowości z perspektywy pracodawcy

8 min czytania

Głośno komentowany Polski Ład wprowadza do systemu podatkowego zmiany, które wpłyną zarówno na obowiązki pracowników, jak i pracodawców. Nowe przepisy wzbudziły wiele pytań i niejasności. Wyjaśniamy więc wątpliwości.

09.03.2022

Streszczenie:

Polski Ład wprowadził od początku 2022 roku zmiany w przepisach podatkowych, co do których nadal krąży wiele wątpliwości. Nowe przepisy dotyczą zarówno sposobu rozliczania się jako firma, jak i jako podatnik fizyczny. Inaczej wyliczane będą składki zdrowotne, zniknie możliwość wyboru rozliczenia za pomocą karty podatkowej oraz wzrośnie kwota wolna od podatku. Dodatkowo pracownicy mogą przedstawić pracodawcy dokumenty, które wpłyną na sposób odliczania ubezpieczenia społecznego, składki zdrowotnej oraz zaliczki na PIT. Właściciele firm mogą również szukać korzystniejszej metody rozliczania się z fiskusem. Do wyboru mają opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, albo opłaty ryczałtowe od przychodów ewidencjonowanych.

Spis treści: 

 1. Polski Ład – główne zmiany dotyczące pracodawców
 2. Polski Ład – podatki a obowiązki pracodawcy
 3. Polski Ład – ulga dla klasy średniej oraz dostępne zniżki
 4. Informowanie pracowników o zmianach w systemie podatkowym
 5. Polski Ład z perspektywy pracodawcy- podsumowanie

Polski Ład – główne zmiany dotyczące pracodawców

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy w ramach Polskiego Ładu. Co się zmieniło?

 1. Składki zdrowotne wyliczane będą na podstawie dochodu w przypadku opodatkowania na zasadach skali podatkowej bądź podatku liniowego albo od przychodu u ryczałtowców.
 2. Właściciele firm rozliczający się skalą podatkową, skorzystają z wyższej kwoty wolnej od podatku. Od tego roku jest to 30 000 zł. Podniesiony został także II próg podatkowy z kwoty 85 528 zł na 120 000 zł.
 3. Nowi przedsiębiorcy nie mogą wybrać opodatkowania na zasadach karty podatkowej. Nadal jednak mogą z niej korzystać przedsiębiorcy, którzy dotychczas rozliczali się w oparciu o ten system.

Polski Ład – podatki a obowiązki pracodawcy

Zmiany podatkowe, które weszły w życie od początku 2022 roku, wprowadziły wiele nowych obowiązków dla pracodawców. Mimo że prawo zakłada indywidualną odpowiedzialność podatnika wobec państwa, w rzeczywistości to pracodawca musi wykonać szereg zadań, aby system podatkowy mógł funkcjonować.

Do głównych obowiązków pracodawcy wobec systemu podatkowego należą:

 • prawidłowe obliczenie zaliczki na PIT,
 • wpłacenie do urzędu skarbowego pobranych od podatników zaliczek,
 • przekazanie dokumentacji, niezbędnej do prawidłowego zaksięgowania przekazanych środków.

Pracodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oznacza to, że musi we właściwej kolejności zastosować obliczenie wysokości składek na:

Dodatkowo, nowości w sposobie rozliczania się z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego sprawiają, że wielu pracodawców rozważa zmianę formy opodatkowania  działalności. Rozwiązanie, które dotychczas było korzystne, po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład może okazać się bardziej kosztowne, dlatego warto od nowa przeanalizować wszystkie dostępne opcje:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli skala podatkowa,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Polski Ład – ulga dla klasy średniej oraz dostępne zniżki

Pracownik może rozliczać się z podatków z wykorzystaniem przysługujących mu zniżek, ale musi w tym celu przedstawić pracodawcy odpowiednie dokumenty. Nowe schematy naliczania wynagrodzeń pracowników wiążą się z wprowadzeniem tzw. ulgi dla klasy średniej, brakiem możliwości odliczenia składek zdrowotnych, podniesieniem limitu progu podatkowego oraz wzrostem kwoty wolnej od podatku.

Obecnie dostępne są 4 opcje:

1.PIT-2.

Jeśli podatnik chce w rozliczeniu miesięcznym korzystać z kwoty wolnej (30 tys. zł rocznie), ma obowiązek złożyć do pracodawcy dokumenty PIT-2. Dostarczenie tego dokumentu musi nastąpić przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Raz złożony PIT-2 jest ważny tak długo, jak nie zmienił się stan faktyczny podatnika (zmiana może nastąpić np. z chwilą przejścia na emeryturę czy założenia działalności gospodarczej).

Konsekwencją złożenia dokumentu PIT-2 jest pomniejszenie zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy o 425 zł. Wzór dokumentu reguluje rozporządzenie Ministra Finansów.

2. Ulga dla klasy średniej

Mogą z niej skorzystać podatnicy pracujący na etacie, zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i stosunku służbowego, pracy nakładczej czy spółdzielczego stosunku pracy, pod warunkiem, że ich dochody mieszczą się w przedziale 68 412 – 133 692 zł rocznie.

3. Deklaracja o niestosowaniu ulgi dla klasy średniej.

Dokument ten może okazać się pomocny, gdy podatnik pracuje w kilku firmach i w każdej otrzymuje przychód w przedziale 5 701 zł -11 141 zł. Każdy z pracodawców automatycznie naliczy wtedy ulgę dla klasy średniej, a w tej sytuacji podatnikowi grozi przekroczenie progu uprawniającego do ulgi – 133 682 zł. Konsekwencją tego będzie dopłacenie podatku w zeznaniu rocznym.

Chociaż złożenie takiej deklaracji jest możliwe, nie istnieje urzędowy wzór takiego dokumentu.

4. 0% PIT

Podatnik może złożyć wniosek do pracodawcy o stosowanie 0% PIT w zaliczkach, pod warunkiem, że:

 • jest rodzicem co najmniej czwórki dzieci (do 18 roku życia lub 25 roku życia, jeśli nadal się uczą),
 • osiągnął wiek emerytalny, ale nie pobiera emerytury,
 • powraca w 2022 roku do Polski po uprzednim co najmniej 3-letnim okresie rezydencji podatkowej w innym państwie.
W ostatnim przypadku zwolnienie z PIT-u przysługuje przez okres 4 lat.

Te grupy pracowników mają prawo korzystać z tzw. „zerowego PIT” zarówno w zaliczkach, jak i w skali roku podatkowego. Zwolnienie to przysługuje do kwoty 85 528 zł przychodu.  Także w tym przypadku brakuje urzędowego wzoru dokumentu.

Sprawdź więcej porad dotyczących prawnych aspektów, pisanych z myślą o pracodawcach.

Informowanie pracowników o zmianach w systemie podatkowym

Regulacje prawne wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu nie nałożyły obowiązku informacyjnego na pracodawców. Działy kadr, księgowość czy kierownictwo firmy nie musi zatem edukować pracowników o przysługujących im ulgach. Jednak wielu pracodawców w ramach społecznej odpowiedzialności decyduje się na akcje informacyjne oraz przekazuje hipotetyczne wyliczenia dotyczące możliwych przychodów w 2022 roku.

Polski Ład z perspektywy pracodawcy- podsumowanie

Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. dotyczą sposobu rozliczania się z podatków pracowników i pracodawców. Właściciele nowych firm nie będą już mogli rozliczać się na podstawie karty podatkowej, ale nadal mogą wybrać pomiędzy opodatkowaniem na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym i ryczałtem. Dobra wiadomość jest taka, że wzrośnie kwota wolna od podatku i II próg podatkowy. Jednak już mniej entuzjastycznie zareagowali pracodawcy na wieść o ciążących na nich obowiązkach z tytułu zadbania o prawidłowe rozliczenie składek swoich pracowników. Zatrudnieni mogą, na podstawie wymaganych dokumentów, ubiegać się o zwolnienie z PIT-u lub ulgę dla klasy średniej.

 

Artykuł został przygotowany we współpracy z radcą prawnym z Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.
Wojewódka i Wspólnicy Kancelaria Prawna


Treść artykułu została zamieszczona jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi ani nie może zastąpić profesjonalnej porady prawnej. Wszystkie artykuły są aktualne jedynie w dniu ich opracowania. Należy zauważyć, że tego typu informacje szybko mogą stać się nieaktualne. Nie należy podejmować jakichkolwiek działań na podstawie informacji umieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniego zasięgnięcia porady prawnej.

50% rabatu na pierwsze ogłoszenie o pracę

Czytaj również

Kontrola trzeźwości pracowników 2023

6 min czytania

Dni wolne od pracy 2023

7 min czytania

Najniższa krajowa w 2023 roku

7 min czytania