Porady prawne

Praca sezonowa – co należy wiedzieć?

7 min czytania

Lato jest okresem wzmożonego zapotrzebowania na dodatkowych pracowników głównie w branżach turystycznych i rolniczych. To właśnie o tej porze roku pojawia się najwięcej pytań dotyczących pracy sezonowej. Dowiedz się, co powinien wiedzieć pracodawca, zatrudniający do prac sezonowych.

16.08.2022

Spis treści:

 1. Wykaz prac sezonowych
 2. Umowa o pracę sezonową
 3. Praca sezonowa małoletnich
 4. Praca sezonowa cudzoziemców
 5. Podsumowanie

Streszczenie:

Praca sezonowa nie posiada definicji prawnej, ale określa się w ten sposób tymczasowe zatrudnienie, podyktowane charakterystycznymi dla danej pory roku warunkami atmosferycznymi, a nie wyłącznie zwiększonym zapotrzebowaniem kadrowym. Do takich czynności można zatrudnić młodocianych lub cudzoziemców po wcześniejszym spełnieniu wymogów Kodeksu Pracy. Umowa o pracę sezonową może obejmować umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o pomocy przy zbiorach czy umowę o pracę tymczasową, podpisaną za pośrednictwem agencji pracy. Bez względu na to, jaki rodzaj umowy wybierzesz, pamiętaj, że prace sezonowe nie są zwolnione z podatku.

Wykaz prac sezonowych

Prace sezonowe nie zostały zdefiniowane w przepisach prawa pracy. Jednak doktryna prawa pracy, jak i wyrok Sądu Najwyższego wskazują  pracę sezonową jako pracę dotyczącą zatrudnienia na część roku w związku z określonymi warunkami atmosferycznymi. Należy tu rozróżnić prace, których nie można wykonywać w innej porze roku od tych, które wynikającą z czasowego zwiększonego zapotrzebowania. Zatem praca sezonowa nad morzem jako instruktor nurkowania spełnia te warunki, ale już  zatrudnienie w firmie produkującej lub sprzedającej materiały budowlane w okresie wiosenno-letnim, gdy zapotrzebowanie na te produkty staje się większe, nie spełnia powyższych założeń.

Do prac sezonowych zaliczają się:

 • prace w gospodarstwie rolnym (żniwa, wykopki),
 • prace leśne (np. przy sadzeniu drzew),
 • prace ogrodnicze,
 • prace związane z sezonem grzewczym,
 • działalność budowlana,
 • stanowiska w branży turystycznej i gastronomicznej.

Umowa o pracę sezonową

Pracodawca zatrudniający do prac sezonowych ma do wyboru aż 4 rodzaje kontraktów, jakie może podpisać z pracownikiem:

1.Umowa o pracę

W stosunku do osób wykonujących prace sezonowe najczęściej wybieraną formą umowy o pracę jest umowa na czas określony. W takim przypadku nie stosuje się limitów ilościowych i czasowych, właściwych dla umów terminowych.

2.  Umowa cywilnoprawna

Zaletą umowy zlecenia jest swoboda w formułowaniu warunków współpracy, jak również brak konieczności prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy czy udzielania urlopów.

Należy przy tym pamiętać, że większość prac sezonowych z uwagi na powtarzalność wykonywanych czynności nie kwalifikuje się do zatrudnienia na umowę o dzieło.   

3. Umowa o pracę tymczasową

Jeśli korzystasz z usług agencji pracy tymczasowej to z nią, a nie z pracownikiem podpisujesz umowę. Jednak należy wziąć pod uwagę, że pracownicy tymczasowi nie mogą być zatrudnieni na gorszych warunkach niż pozostali pracownicy, a zatem poniesionych kosztów opłacenia agencji nie możesz sobie zrekompensować niższą stawką dla pracownika. Ważne jest też, że pracownik taki może być zatrudniony maksymalnie przez 18 miesięcy na rzecz jednego pracodawcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Z drugiej strony, korzystanie z agencji pracy tymczasowej zapewnia szybką rekrutację i przeniesienie większości obowiązków pracodawcy na agencję pracy tymczasowej.

4. Umowa o pomocy przy zbiorach

W stosunku do niektórych prac sezonowych na rzecz rolnika można zastosować przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 r. Jest to tak zwana pomoc przy zbiorach i dotyczy:

– zbierania chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich,

– usuwania zbędnych części roślin,

– klasyfikowania lub sortowania zerwanych lub zebranych owoców, warzyw, tytoniu, chmielu, ziół i roślin zielarskich lub inne czynności, mające na celu ich przygotowanie do transportu, przechowywania lub sprzedaży,

– pielęgnowanie i poprawa jakości plonów.

Umowę o pomocy przy zbiorach należy zawrzeć przed rozpoczęciem jej świadczenia. Współpraca na podstawie takiej umowy nie może przekroczyć 180 dni w roku kalendarzowym.

Co ważne, umowa o pomocy przy zbiorach nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu Pracy i podlega pod przepisy Kodeksu Cywilnego. Niemniej, pomocnika rolnika objęto obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym rolników.

Pracodawco, poszukujesz pracowników fizycznych? Opublikuj ogłoszenie o pracę w Pracuj.pl

Praca sezonowa małoletnich

Praca sezonowa dla młodzieży jest często próbą zdobycia pierwszego doświadczenia na rynku pracy. Jednak zatrudnianie pracowników młodocianych przy pracach sezonowych wymaga wielu formalności i podlega licznym ograniczeniom.

Najważniejszym z nich jest możliwość zatrudnienia młodocianego wyłącznie przy pracach lekkich. Są to czynności, które muszą być zatwierdzone przez lekarza medycyny pracy i inspektora pracy.

Co więcej, w okresie ferii szkolnych, młodociany nie może pracować więcej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.

Praca sezonowa cudzoziemców

Cudzoziemcy mogą wykonywać prace sezonowe przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Co do zasady cudzoziemiec musi otrzymać zezwolenie na pracę sezonową. Wydaje się je na zatrudnienie przy:

 • uprawach rolnych,
 • chowie i hodowli zwierząt,
 • zakwaterowaniu,
 • usługach gastronomicznych.

Praca tego rodzaju nie może być świadczona na podstawie wpisu do ewidencji oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

Obowiązkowe jest także dołączenie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy. Wymóg ten nie dotyczy tylko obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Co więcej, obywatele Ukrainy obecnie mogą świadczyć prace sezonowe bez ubiegania się o jakiekolwiek pozwolenia. Wystarczy powiadomić urząd pracy o zatrudnieniu takiej osoby.

Praca sezonowa a podatki

Praca sezonowa rozliczana jest na takich samych zasadach jak inne rodzaje zatrudnienia.

Zwolnione z podatku dochodowego w przypadku prac sezonowych są jedynie dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych, jeśli zbioru dokonuje się osobiście albo z udziałem najbliższej rodziny.

Podsumowanie

Praca sezonowa nie została zdefiniowana prawnie, jednak mówi się o niej w kontekście tymczasowego zatrudnienia, najczęściej w rolnictwie czy branży turystycznej. Kluczowe są tu warunki atmosferyczne, a nie jedynie zwiększone zapotrzebowanie pracodawcy. Umowa o pracę sezonową może być zawarta w formie umowy o pracę na czas określony, umowy zlecenia albo umowy o pomocy przy zbiorach. W celu zatrudnienia osób młodocianych albo cudzoziemców do prac sezonowych, należy spełnić dodatkowe formalności. Istnieje też opcja skorzystania z usług agencji pracy tymczasowej. Bez względu na formę umowy, prace sezonowe muszą być rozliczone z podatku dochodowego.

 

Artykuł został przygotowany we współpracy z radcą prawnym z Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.
Wojewódka i Wspólnicy Kancelaria Prawna


Treść artykułu została zamieszczona jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi ani nie może zastąpić profesjonalnej porady prawnej. Wszystkie artykuły są aktualne jedynie w dniu ich opracowania. Należy zauważyć, że tego typu informacje szybko mogą stać się nieaktualne. Nie należy podejmować jakichkolwiek działań na podstawie informacji umieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniego zasięgnięcia porady prawnej.50% rabatu na pierwsze ogłoszenie o pracę

Czytaj również

Jak zmieni się płaca minimalna w 2024 roku?

7 min czytania

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – zmiany w 2023 roku

8 min czytania

Dyrektywa work-life balance w Polsce - jak przestrzegać podstawowych zasad?

9 min czytania