Porady

Pracownik nie poinformował o nieobecności – Jakie konsekwencje możesz wyciągnąć?

6 min czytania

19-07-2021

Kiedy pracownik nie przyszedł do pracy, możliwie szybko wyjaśnij z nim tę sytuację. Zapytaj o przyczyny i wyraźnie powiedz o Twoich oczekiwaniach na przyszłość. Zanim wyciągniesz konsekwencje za niestawienie się pracownika do pracy, zastanów się, jak często zdarza mu się nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Kary warto „stopniować” – zacznij od mniejszych np. rozmowy dyscyplinującej. Prawo daje Ci jednak możliwość zastosowania także poważniejszych konsekwencji np. kar finansowych lub zwolnienia pracownika z pracy.

Spis treści:

Jak przygotować się do rozmowy z pracownikiem, gdy pracownik nie poinformował o nieobecności?

Zadaj sobie pytania:

  1. Ile już razy zdarzyło się niestawienie się pracownika do pracy?
  2. Od jak dawna dla Ciebie pracuje?
  3. Jak często innym pracownikom zdarza się nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy?

Jak skutecznie przekazać pracownikowi Twoje oczekiwania?

Gdy pracownik nie przyszedł do pracy, powinieneś jak najszybciej zareagować. Powiedz mu, że nie akceptujesz takiego zachowania (przeczytaj także: jak przeprowadzić trudną rozmowę z pracownikiem?). Aby pracownik dobrze Cię zrozumiał, mów o faktach np. „Wczoraj nie przyszedłeś do pracy. Nic mi wcześniej o tym nie wspomniałeś. Oczekuję, że z wyprzedzeniem będziesz informować mnie o Twoich nieobecnościach. Najlepiej przyjdź i powiedz mi to osobiście. Jeśli nie masz takiej możliwości, zadzwoń lub napisz.

Poproś o wyjaśnienie, dlaczego pracownik nie poinformował o nieobecności. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy jest nie do zaakceptowania, jednak mogła wynikać z wypadku losowego.

Podejmij decyzję o konsekwencjach wobec pracownika – Niestawienie się pracownika do pracy

Czasami wystarczającą konsekwencją dla pracownika będzie rozmowa dyscyplinująca z przełożonym. Jeśli jednak aroganckie zachowanie pracownika powtarza się lub powód nieobecności był banalny, Kodeks Pracy oferuje Ci kilka możliwości w stosunku do pracowników zatrudnionych na umowie o prace.

Obowiązki pracownika

Pracownik musi poinformować pracodawcę o swojej nieobecności w pracy możliwie jak najszybciej jest to możliwe, jednak nie później niż drugiego dnia nieobecności.

Konsekwencje wobec pracownika

  • Upomnienie
  • Nagana
  • Utrata wynagrodzenia za czas nieusprawiedliwionej nieobecności (zgodnie z Kodeksem Pracy nieuzasadniona absencja w pracy nie wlicza się do czasu pracy. Oznacza to, że pracodawca nie musi wypłacać wynagrodzenia za czas nieusprawiedliwionej nieobecności)
  • Kara pieniężna (Kara pieniężna za 1 dzień nieusprawiedliwionej nieobecności może wynosić maksymalnie tyle, co wynagrodzenie za 1 dzień pracy)
  • Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia
  • Zwolnienie dyscyplinarne (zwolnienie pracownika bez okresu wypowiedzenia z winy pracownika)

Zwolnienie dyscyplinarne w wyniki nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika

Najbardziej dotkliwą konsekwencją za niestawienie się pracownika do pracy i niepoinformowanie pracodawcy o swojej nieobecności może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia. W efekcie pracownik traci nie tylko pracę, ale także prawo do odprawy i możliwości pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez okres 6 miesięcy od wypowiedzenia.

Informacja o zwolnieniu dyscyplinarnym jest wskazana w świadectwie pracy. Taka informacja może utrudnić pracownikowi znalezienie kolejnej pracy.

Masz możliwość zastosowania tak dotkliwej kary, ponieważ zgodnie z prawem nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy nawet przez 1 dzień może zostać uznane przez sąd za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, czyli sytuacji, gdy działanie pracownika narusza lub zagraża interesom pracodawcy.

Podsumowanie

Zwolnienie pracownika bez wypowiedzenia jest najdotkliwszą karą dla pracownika, jaką możesz użyć, gdy pracownik nie poinformował o nieobecności. Nie musisz jej stosować. Masz także mniej drastyczne opcje. Wszystko zależy od Twojej decyzji, na którą może wpłynąć wcześniejsze zachowanie pracownika np. czy wcześniej zdarzało mu się nie informować Cię o nieobecności. Powinieneś przeanalizować sytuację indywidualnie – biorąc pod uwagę np. wcześniejsze zachowania pracownika.


Artykuł został przygotowany we współpracy z radcą prawnym Elżbietą Smirnow i aplikantką radcowską Małgorzatą Pogorzelską z Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.
Wojewódka i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Podstawy prawne:
1 Art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy
2 §1 oraz §3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej Dz.U. z 2018 r. poz. 2369
3 Art. 229 §11 Kodeksu pracy
4 Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa nie dotyczy jedynie osób zatrudnionych na podstawie umowę o pracę, ale także osób świadczących pracę w ramach umów cywilnoprawnych. O tym stanowi art. 304 §1 Kodeksu pracy. Szczególnie ważne w przypadku zleceniobiorców wykonujących prace fizyczne;
5 §82 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
6 w związku z prowadzeniem obowiązku zgłaszania umów o dzieło do ZUS wprowadzony specustawą – art. 22 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw


Treść artykułu została zamieszczona jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi ani nie może zastąpić profesjonalnej porady prawnej. Wszystkie artykuły są aktualne jedynie w dniu ich opracowania. Należy zauważyć, że tego typu informacje szybko mogą stać się nieaktualne. Nie należy podejmować jakichkolwiek działań na podstawie informacji umieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniego zasięgnięcia porady prawnej.50% rabatu na pierwsze ogłoszenie o pracę

Czytaj również

Jak zmieni się płaca minimalna w 2024 roku?

7 min czytania

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – zmiany w 2023 roku

8 min czytania

Dyrektywa work-life balance w Polsce - jak przestrzegać podstawowych zasad?

9 min czytania