Porady

Relokacja pracowników – co należy wiedzieć?

6 min czytania

Jeśli rozważasz relokację pracowników to bardzo możliwe, że Twoja firma się rozwija. Gratulacje! Relokacja ma wiele korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, ale tylko wtedy, gdy ten ostatni ją zaakceptuje. Dowiedz się więc, jak ją właściwie przeprowadzić.

22.07.2022

Spis treści:

 1. Relokacja – co to jest?
 2. Jakie korzyści z relokacji ma pracodawca?
 3. Jakie są przepisy dotyczące relokacji?
 4. Jak zachęcić pracownika do zgody na relokację?
 5. Co powinien wiedzieć pracodawca o relokacji pracowników? – podsumowanie

Streszczenie:

Relokacja pracowników dotyczy obecnych pracowników lub kandydatów do pracy. Zwykle wynika z potrzeb pracodawcy, ale może też o nią wnioskować zatrudniony. Oznacza przeniesienie do innej miejscowości albo na odmienne stanowisko. Rzadziej spotykaną odmianą relokacji jest „wypożyczenie” pracownika innemu pracodawcy. Według przepisów na wszystkie powyższe formy relokacji pracownik powinien wyrazić zgodę. W ostateczności pracodawca może jednak zastosować wypowiedzenie zmieniające.

Relokacja – co to jest?

Relokacja pracowników może odnosić się do dotychczasowych pracowników lub do tych potencjalnych. Najczęściej oznacza przeniesienie obecnych zatrudnionych do innego miasta czy państwa. Relokacja pracowników często wiąże się z rozszerzaniem działalności firmy, zmianą jej siedziby czy potrzeb firmy. Inną jej formą jest transfer do innego pracodawcy.

Może też dotyczyć zaoferowania kandydatom do pracy korzystnych warunków, jeśli przyjmą pracę z dala od miejsca zamieszkania.

Jednak propozycja relokacji nie zawsze wychodzi od pracodawcy. Czasami to pracownik ma potrzebę rozwoju zawodowego i sprawdzenia się w nowej roli. Powinien wtedy złożyć podanie o przeniesienie na inne stanowisko. Od takiego podania oczekuje się, że będzie zawierało uzasadnienie, w którym zatrudniony wykaże jak on albo firma skorzystają na takiej zamianie.

Zrozumienie motywacji pracownika jest istotne, ponieważ zdarza się, że do relokacji pcha go na przykład konflikt ze współpracownikiem czy napięta atmosfera w dziale. Wtedy pracodawca może szukać rozwiązań na miejscu.

Jakie korzyści z relokacji ma pracodawca?

 • W przypadku otworzenia nowej siedziby doświadczeni pracownicy pomogą w organizacji pracy w zgodzie ze standardami firmy oraz wdrożeniu nowych zatrudnionych.
 • Zdarza się, że pracodawca potrzebuje szybko zastąpić lub pozyskać specjalistę ze ściśle określonymi umiejętnościami. W takiej sytuacji rozwiązaniem może okazać się poszerzenie rekrutacji na inne województwa czy kraje.
 • Czasami pracodawca decyduje się na tymczasową relokację w celu przeszkolenia pracowników.
 • Relokacja może rozwiązać problem niedoboru pracowników, gdy w innej placówce firmy znajduje się stanowisko bardziej odpowiadające kwalifikacjom czy osobowości zatrudnionego.

Jakie są przepisy dotyczące relokacji?

Relokacja za zgodą pracownika

Z zasady pracownik powinien na przeniesienie wyrazić zgodę. Relokacja odbywa się wtedy za pomocą porozumienia zmieniającego.

Relokacja bez zgody pracownika

Art. 42 Kodeksu pracy stwierdza, że relokacja pracownika bez jego akceptacji jest dopuszczalna jedynie wtedy, gdy spełnione zostaną łącznie cztery warunki:

 1. gdy występują uzasadnione potrzeby pracodawcy,
 2. gdy przeniesienie nie wiąże się z niższym niż dotychczas wynagrodzeniem,
 3. gdy praca w nowym miejscu jest adekwatna do posiadanych kwalifikacji,
 4. gdy taka sytuacja potrwa nie dłużej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym.

Czas relokacji pracowników może ulec wydłużeniu, jeśli to po stronie zatrudnionego leżą przyczyny.

Wyjątkową sytuacją, pozwalającą na dłuższy okres relokowania zatrudnionego, jest przełom roku. Pracownik może być oddelegowany na 6 miesięcy pod warunkiem, że będą to ostatnie 3 miesiące bieżącego i pierwsze 3 miesiące kolejnego roku.

Pracodawca zmuszony relokować pracownika powinien skorzystać z procedury regulującej zwanej wypowiedzeniem zmieniającym. Po jej otrzymaniu zatrudniony musi ją zaakceptować albo odrzucić. Jeśli nie sprzeciwi się po upływie połowy terminu przeznaczonego na wypowiedzenie, to automatycznie uznaje się, że wyraził zgodę na nowe warunki. Jednak pismo pracodawcy musi zawierać w tej sprawie pouczenie. W przeciwnym razie, pracownikowi przysługuje możliwość złożenia oświadczenia do końca okresu wypowiedzenia.

Pracodawcy nie zezwala się na wręczenie wypowiedzenia zmieniającego kobiecie w ciąży, która pracuje w firmie składającej się z nie więcej niż 20 pracowników. W większej firmie taka relokacja jest dozwolona tylko w razie zmiany warunków pracy w przedsiębiorstwie.

Relokując pracownika do innego państwa Unii Europejskiej, dodatkowo pracodawcę obowiązują unijne przepisy. Określają one m.in., że wysokość wynagrodzenia przeniesionego pracownika musi dorównywać minimalnym stawkom w nowym, a nie macierzystym kraju.

Jak zachęcić pracownika do zgody na relokację?

Relokacja oznacza dla pracownika duże zmiany. Pracodawcy w związku z tym często oferują swoim zatrudnionym tak zwane pakiety relokacyjne. W ich skład może wchodzić:

 • pomoc pracownikowi w znalezieniu mieszkania, pokrycie czynszu lub jego części,
 • dodatek finansowy,
 • darmowy kurs języka obcego przy przenosinach do innego kraju,
 • prywatna opieka medyczna,
 • bilety na samolot dla rodziny pracownika,
 • benefity pozapłacowe w rodzaju karnetu na siłownię, basen, biletów na lokalne wydarzenia kulturalne czy sportowe.

Taka propozycja nierzadko niesie też za sobą obietnicę awansu.

Osoby, które dopiero zaczynają dla Ciebie pracować, mogą otrzymać wsparcie finansowe także z urzędu pracy. Dodatek relokacyjny przyznawany w takiej sytuacji pokrywa koszty zamieszkania w nowym miejscu w kwocie nie wyższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Co powinien wiedzieć pracodawca o relokacji pracowników? – podsumowanie

Relokacja pracowników najczęściej dotyczy sytuacji, w której w związku z rozwojem biznesu pracodawca potrzebuje przenieść pracownika do innej placówki firmy – w kraju lub za granicą. Jednak o relokacji można mówić również przy zmianie stanowiska czy tymczasowym „wypożyczeniu” pracownika innemu pracodawcy. O przeniesienie może ubiegać się także sam zatrudniony. W optymalnej sytuacji relokacja odbywa się na podstawie obopólnego porozumienia, ale w uzasadnionych przypadkach pracodawca ma prawo uciec się do wypowiedzenia zmieniającego.

Szukasz Pracownika? Znajdziesz go na Pracuj.pl

Czytaj również

Konflikt w pracy – jak mu zapobiegać i jak go rozwiązywać?

6 min czytania

Dofinansowanie do okularów

6 min czytania

Badanie satysfakcji pracowników

6 min czytania