Porady

Umowa na okres próbny – sprawdź, jak powinna wyglądać

6 min czytania

21.09.2021
Spis treści

 1. Cel umowy na okres próbny
 2. Kiedy można podpisać umowę na okres próbny?
 3. Czas trwania i warunki umowy na okres próbny
 4. Ile razy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę na okres próbny?
 5. Elementy umowy o pracę na czas próbny
 6. Wzór umowy na okres próbny
 7. Wypowiedzenie umowy na okres próbny
 8. Umowa na okres próbny – podsumowanie

Streszczenie
Okres próbny pozwala zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi przekonać się, czy dobrze się im współpracuje. Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Taką umowę możesz podpisać z danym pracownikiem tylko 1 raz. Są jednak 2 wyjątki (szczegóły poniżej). W dokumencie próbnego zatrudnienia należy podać takie same informacje jak w umowie o pracę na czas określony m.in. kto i z kim zawiera umowę, na jaki okres, miejsce świadczenia pracy, wynagrodzenie. Umowę na czas próbny może rozwiązać zarówno pracodawca, jak i pracownik. Okres wypowiedzenia wynosi 3, 7 lub 14 dni w zależności od czasu, na jaki została podpisana umowa.

Cel umowy na okres próbny

Celem takiej umowy jest „wypróbowanie” pracownika przed podpisaniem właściwej umowy o zatrudnieniu. Umowa o pracę na okres próbny daje możliwość sprawdzenia w praktyce kwalifikacji danego pracownika i dopasowania do danego stanowiska w firmie. Może też się sprawdzić, jeżeli chcesz się przekonać, jak nowy pracownik odnajdzie się w  zespole. Wielu pracodawców rozpoczyna współpracę z kandydatem do pracy właśnie od takiej formy umowy.

Umowa o pracę na okres próbny to także szansa dla przyszłego pracownika. Dzięki niej będzie miał możliwość ocenienia, czy zakres obowiązków i struktura pracy mu odpowiadają.

Kiedy można podpisać umowę na okres próbny?

 • Umowa na okres próbny może poprzedzać każdy inny rodzaj umowy o pracę.
 • Umowy o pracę na okres próbny nie podpisuje się w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Czas trwania i warunki umowy na okres próbny

Umowa na okres próbny może maksymalnie trwać 3 miesiące. Takiej umowy nie wolno przedłużyć. Pracodawca może natomiast zdecydować o skróceniu okresu próbnego. Jeśli pracownik sprawdzi się wcześniej, niż zakładałeś, możesz w dowolnym momencie zaproponować mu inny rodzaj umowy o pracę.

Ile razy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę na okres próbny?

Umowę na okres próbny możesz podpisać z danym pracownikiem tylko raz.

Istnieją jednak 2 wyjątki, w których art. 25 § 3 pkt 1 i 2 Kodeks Pracy dopuszcza możliwość ponownego zawarcia takiej umowy z tym samym pracownikiem:

 • jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy (zmiana stanowiska, zmiana zakresu obowiązków). Kodeks pracy nie ogranicza liczby umów na okres próbny, które mogą być zawarte między pracodawcą a pracownikiem w takich okolicznościach.
 • jeśli dany pracownik był zatrudniony kiedyś w Twojej firmie, jednak Wasza umowa o pracę została rozwiązana co najmniej 3 lata temu. W takim przypadku możesz jako pracodawca jeszcze 1 raz podpisać umowę o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy.

Elementy umowy o pracę na czas próbny

Umowa o pracę na okres próbny powinna zawierać takie same rodzaje informacji jak „zwykła” umowa o pracę. Niezbędne elementy umowy o pracę na okres próbny określa art. 29 §1 kodeksu pracy:

 1. strony umowy – między kim a kim jest zawierana umowa,
 2. rodzaj umowy (na okres próbny)
 3. datę jej zawarcia
 4. warunki pracy i płacy, w szczególności:
 5. rodzaj pracy (stanowisko);
 6. miejsce wykonywania pracy;
 7. wynagrodzenie za pracę, ze wskazaniem składników wynagrodzenia:
  – wynagrodzenie zasadnicze (stałe)
  – premie
  – dodatki np. stażowe, funkcyjne, za pracę w godzinach nocnych, za pracę w godzinach nadliczbowych, nagrody;
 8. wymiar czasu pracy;
 9. termin rozpoczęcia pracy.

Wzór umowy na okres próbny

Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego dokumentu, przygotowaliśmy wzór umowy o pracę na okres próbny.

Wypowiedzenie umowy na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny jest umową terminową – na określony czas. Każda ze stron, pracodawca i pracownik, może ją rozwiązać. Zgodnie z art. 34 kodeksu pracy okres wypowiedzenia wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Wypowiedzenie umowy na okres próbny przez pracodawcę nie wymaga podawania przyczyny.

Umowa na okres próbny – podsumowanie

 • Umowę o pracę na okres próbny możesz zawrzeć z pracownikiem na nie dłużej niż trzy miesiące.
 • Taką umowę możesz podpisać z danym pracownikiem tylko raz. Jej ponowne zawarcie jest możliwe wyłącznie, gdy zaoferujesz pracownikowi nowe stanowisko pracy z innymi obowiązkami lub gdy od rozwiązania poprzedniej umowy o pracę z tym pracownikiem minęły co najmniej 3 lata.
 • Jedną z najczęściej wymienianych przez pracodawców zalet umowy o pracę na okres próbny jest łatwość jej rozwiązania. Ta cecha może okazać się przydatna, gdy nowy pracownik nie sprawdzi się na stanowisku.

Artykuł został przygotowany we współpracy z radcą prawnym Elżbietą Smirnow z Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.
Wojewódka i Wspólnicy Kancelaria Prawna


Treść artykułu została zamieszczona jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi ani nie może zastąpić profesjonalnej porady prawnej. Wszystkie artykuły są aktualne jedynie w dniu ich opracowania. Należy zauważyć, że tego typu informacje szybko mogą stać się nieaktualne. Nie należy podejmować jakichkolwiek działań na podstawie informacji umieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniego zasięgnięcia porady prawnej.

50% rabatu na pierwsze ogłoszenie o pracę

Czytaj również

Kontrola trzeźwości pracowników 2023

6 min czytania

Dni wolne od pracy 2023

7 min czytania

Najniższa krajowa w 2023 roku

7 min czytania