Porady

Wyposażenie apteczki w zakładzie pracy

5 min czytania

Przepisy BHP mają na celu zapobieganie wypadkom poprzez podnoszenie świadomości pracowników. Jednak pomimo wdrożonych procedur profilaktycznych, nie jesteśmy w stanie całkowicie uniknąć nieprzewidzianych sytuacji, awarii sprzętu czy po prostu ludzkiej nieuwagi. Właśnie dlatego apteczka zakładowa to konieczność. Sprawdź, co powinna zawierać apteczka zakładowa

25.07.2022

Spis treści:

 1. Apteczka w zakładzie pracy – obowiązki pracodawcy
 2. Apteczka w pracy – podstawa prawna
 3. Apteczka zakładowa – wyposażenie
 4. Skład apteczki pierwszej pomocy – podsumowanie

Streszczenie:

Według prawa każdy pracodawca ma obowiązek zakupienia apteczki firmowej, a także wyznaczenia pracowników, odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy. Ciąży na nim także odpowiedzialność odpowiedniego ich przeszkolenia w zakresie BHP oraz w razie potrzeby zapewnienia łączności z profesjonalnymi ratownikami medycznymi. Pracodawca powinien się także upewnić, czy apteczka zakładowa znajduje się w łatwo dostępnym miejscu, jest wyraźnie oznakowana i zawiera instrukcje obsługi. Co więcej, skład apteczki pierwszej pomocy musi być skonsultowany z lekarzem medycyny pracy pod kątem zagrożeń specyficznych dla danej firmy. Wreszcie, taką apteczkę w pracy należy regularnie uzupełniać i okresowo sprawdzać datę ważności znajdujących się w niej produktów.

Apteczka w zakładzie pracy – obowiązki pracodawcy

Bez względu na ilość zatrudnianych pracowników, do obowiązków pracodawcy należy:

 1. Zakupić apteczki do zakładu pracy o składzie skonsultowanym z lekarzem medycyny pracy.
 2. Umieścić je w odpowiednio oznakowanych, łatwo dostępnych z każdego stanowiska miejscach. Według Polskiej Normy PN-EN ISO 7010 właściwym symbolem jest biały krzyż na zielonym tle.
 3. Wyznaczyć przeszkolonych pracowników do udzielania pierwszej pomocy tak, aby na każdej zmianie była przynajmniej jedna taka osoba.
 4. Zamieścić instrukcje o prawidłowych technikach udzielania pierwszej pomocy oraz listę przeszkolonych pracowników w widocznych miejscach. Na wykazie pracowników, wykwalifikowanych do udzielania pierwszej pomocy, musi się znaleźć ich imię i nazwisko, miejsce wykonywania swoich obowiązków oraz numer telefonu służbowego. Taka rozpiska nie może znajdować się wewnątrz apteczki.
 5. Zapewnić łączność z zewnętrznymi służbami, wyspecjalizowanymi w ratownictwie medycznym.
 6. Upewnić się, że apteczki w zakładzie pracy są okresowo sprawdzane pod kątem dat ważności wyposażenia i uzupełniane.
 7. Dodatkowo, oprócz apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy w wydziałach, w których istnieje zwiększone ryzyko wypadku w związku z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne, należy umieścić wyspecjalizowane punkty pierwszej pomocy.
Co ważne, wyznaczenie osoby przeszkolonej w udzielaniu pierwszej pomocy do opieki nad apteczką firmową, nie ogranicza dostępu do niej innych pracowników w razie sytuacji, wymagającej szybkiej reakcji.

Pracodawco, poszukujesz pracowników fizycznych?

Opublikuj ogłoszenie o pracę w Pracuj.pl

Apteczka w pracy – podstawa prawna

Kodeks Pracy mówi o konieczności przygotowania się na ewentualność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, typu zwalczanie pożarów czy ewakuacja.

Również w przepisach BHP znajdziemy zapis, zobowiązujący pracodawcę do zapewnienia pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy.

Przepisy nie precyzują jednak dokładnego składu apteczki w zakładzie pracy.  Zamiast uniwersalnej listy, rozporządzenie kieruje pracodawcę ku lekarzowi medycyny pracy. To w porozumieniu z nim i z uwzględnieniem specyfiki Twojego biznesu powinna być ustalana zawartość apteczki do firmy.

Lekarz decyduje nie tylko o tym, co zawiera apteczka pierwszej pomocy, ale też, ile ich zakupić oraz gdzie je umieścić.

W tym celu bierze się pod uwagę rodzaje zagrożeń w konkretnej firmie, jak i odległość do apteczki firmowej z każdego stanowiska pracy. Ważne, by w razie wypadku łatwo było dotrzeć do najbliższej apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy, jednak minimalna do niej odległość nie jest określona w przepisach. Dobrą praktyką jest umieszczenie przynajmniej jednej apteczki w pomieszczeniu socjalnym.

Apteczka zakładowa – wyposażenie

Podstawowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy zależy od:

 • specyfiki branży i charakterystycznych dla niej zagrożeń,
 • kwalifikacji pracownika przeszkolonego w zakresie pierwszej pomocy,
 • decyzji lekarza medycyny pracy.

Skład apteczki pierwszej pomocy może więc ograniczać się do:

 • środków opatrunkowych – opatrunków jałowych, opaski dzianej, opaski elastycznej, plastrów, chusty trójkątnej,
 • sprzętu ratunkowego,
 • środków ochrony osobistej – rękawiczek jednorazowych, maski, ustnika do przeprowadzania sztucznego oddychania metodą usta-usta, płynu do odkażania rąk, chusteczek do dezynfekcji.

Bardziej zaawansowana apteczka do firmy będzie zawierała również:

 • opatrunki hydrożelowe,
 • płyn do przemywania oczu,
 • sól fizjologiczną,
 • koc ratunkowy termiczny.

W apteczce zakładowej nie umieszcza się natomiast środków przeciwbólowych i innych leków, których podawanie wymaga wykształcenia medycznego wraz ze specjalnym upoważnieniem. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik wyznaczony do opieki nad apteczką posiada tego typu kwalifikacje.

Pomocne w skompletowaniu apteczki są również normy DIN wydawane przez Niemiecki Instytut Normalizacji.

Skład apteczki pierwszej pomocy – podsumowanie

Na pracodawcy ciąży prawny obowiązek posiadania apteczki w zakładzie pracy o składzie skonsultowanym z lekarzem medycyny pracy. Należy zwrócić uwagę także na ilość, rozmieszczenie i oznakowanie apteczki firmowej. Co więcej, pracodawca wyznacza przeszkolonych pracowników, odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz za opiekę nad apteczką zakładową. W zakres tej roli wchodzi uzupełnianie wyczerpanych czy przeterminowanych produktów. Nie wolno zapomnieć o umieszczeniu instrukcji obsługi wyposażenia apteczki w zakładzie pracy w widocznym miejscu. Pracownicy mają również prawo do łączności z ratownikami medycznymi w sytuacji, wymagającej profesjonalnej pomocy.

Szukasz Pracownika? Znajdziesz go na Pracuj.pl

Czytaj również

Konflikt w pracy – jak mu zapobiegać i jak go rozwiązywać?

6 min czytania

Dofinansowanie do okularów

6 min czytania

Badanie satysfakcji pracowników

6 min czytania