Porady

Zatrudnienie kierowcy z Ukrainy krok po kroku – Aspekty prawne

5 min czytania

Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się z formalnościami. W przypadku pracownika z Ukrainy procedura zatrudnienia zawiera także etap związany z tytułem pobytowym. Rozwiewamy wątpliwości dotyczące prawnych wymogów przy zatrudnianiu ukraińskiego kierowcy.

21.09.2021
Spis treści

 1. Prawne aspekty zatrudniania Ukraińców
 2. Procedura zatrudniania kierowcy z Ukrainy krok po kroku
 3. Zatrudnienie kierowców z Ukrainy – podsumowanie

Streszczenie
Zatrudnienie kierowców z Ukrainy wiąże się z uzyskaniem wizy pracowniczej. Dokładna lista niezbędnych dokumentów i przebieg tego procesu zależy od kilku czynników. Do wyboru są trzy rodzaje zezwoleń na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. Po otrzymaniu wizy, kierowca z Ukrainy będzie musiał posiadać także świadectwo kierowcy z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Konieczne jest również świadectwo kwalifikacji zawodowej, orzeczenie lekarskie i dokument poświadczający przejście badań psychologicznych. Po upływie pół roku obywatel Ukrainy dodatkowo zobowiązany jest wymienić prawo jazdy na polskie.

Prawne aspekty zatrudniania Ukraińców

Aby legalnie pracować w Polsce, obywatel Ukrainy musi posiadać zezwolenia na pobyt i pracę:

 1. Zezwolenie na pobyt – w większości przypadków jest to wiza pracownicza krajowa typu D, cel 05a, 05b lub 06.Taki dokument uprawnia obywatela Ukrainy do przekroczenia granicy Polski, przebywania i pracowania na jej obszarze.
 2. Dokument potwierdzający prawo do wykonywania pracy:
  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy od pracodawcy,
  • zezwolenie na pracę,
  • zezwolenie na pracę sezonową,
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Procedura oraz lista dokumentów niezbędnych do zarejestrowania kierowcy z Ukrainy zależy od typu zezwolenia na pracę.

Czy zatrudnienie pracowników z Ukrainy może być rozwiązaniem problemów braków kadrowych? – sprawdź statystyki i zalety tego rozwiązania

Procedura zatrudniania kierowcy z Ukrainy krok po kroku

 1. Zezwolenie na pobyt w Polsce (uzyskanie tytułu pobytowego).
 2. Zezwolenie na pracę albo oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.
 3. Umowa np. umowy o pracę lub umowy zlecenie. Umowa powinna być napisana w języku zrozumiałym dla osoby, która będzie wykonywać pracę.
 4. Świadectwo kierowcy od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Taki dokument jest wydawany na wniosek przedsiębiorcy i jest potrzebny wyłącznie dla kierowców międzynarodowych.
 5. Świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane po szkoleniu okresowym lub kursie kwalifikacji wstępnej. Kurs kwalifikacji wstępnej to kurs przeznaczony dla kierowców, którzy będą pracować na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu.
 6. Polskie prawo jazdy. Ukraińskie prawo jazdy uprawnia do kierowania pojazdami w Polsce tylko przez pierwsze 6 miesięcy. Okres ten liczy się od rozpoczęcia pobytu czasowego lub stałego w Polsce. Po upływie tego czasu obywatel Ukrainy zobowiązany jest dokonać zmiany prawa jazdy na polskie.
 7. Orzeczenie lekarskie i przejście badań psychologicznych. Poświadczają one zdolność do wykonywania zawodu, pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Lekarz sprawdza ich wzrok, słuch, koordynację ruchową i równowagę. Tego typu badania należy powtarzać co 5 lat. Każdy kierowca transportu drogowego bez względu na narodowość musi więc przejść badania lekarskie.

Szukasz kierowcy? Dodaj ogłoszenie w Pracuj.pl.

Serwisie z którego korzysta blisko 4,5 mln kandydatów z całej Polski.

Zatrudnienie kierowców z Ukrainy – podsumowanie

Zatrudnienie ukraińskiego kierowcy oznacza konieczność legalizacji pobytu i wykonywania pracy, czego można dokonać na podstawie jednej z czterech przewidzianych procedur. Rodzaj wymaganego zezwolenia zależy od rodzaju umowy i obecnej sytuacji zatrudnianego cudzoziemca. Jednak uzyskanie wizy to nie koniec formalności. Ukraiński kierowca w polskiej firmie powinien móc okazać również świadectwo kierowcy z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Niezbędne będzie też świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz orzeczenie lekarskie wraz z dowodem przejścia badań psychologicznych. Należy też pamiętać, że po okresie sześciu miesięcy potrzebne jest polskie prawo jazdy.


Artykuł został przygotowany we współpracy z radcą prawnym Dominiką Mitkowską z Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.
Wojewódka i Wspólnicy Kancelaria Prawna


Treść artykułu została zamieszczona jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi ani nie może zastąpić profesjonalnej porady prawnej. Wszystkie artykuły są aktualne jedynie w dniu ich opracowania. Należy zauważyć, że tego typu informacje szybko mogą stać się nieaktualne. Nie należy podejmować jakichkolwiek działań na podstawie informacji umieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniego zasięgnięcia porady prawnej.50% rabatu na pierwsze ogłoszenie o pracę

Czytaj również

Jak zmieni się płaca minimalna w 2024 roku?

7 min czytania

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – zmiany w 2023 roku

8 min czytania

Dyrektywa work-life balance w Polsce - jak przestrzegać podstawowych zasad?

9 min czytania